23 ก.ย. 64

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และธุรการ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

salary iconเงินเดือน
salary iconพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.งานสรรหา คัดเลือก และงานว่าจ้างพนักงาน 2.การจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน คิดค่าล่วงเวลา และค่าคอมมิชชั่น 3.งานจัดเตรียมเอกสารการว่าจ้าง เอกสารประกอบการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ เอกสารคู่มือการทำงาน 4.งานจัดเตรียมข้อมูล จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินผลการทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานกลางปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 5.งานสวัสดิการพนักงาน เช่น ชุดฟอร์มพนักงาน ประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 6.งานจัดฝึกอบรม สัมมนา 7.งานจัดเตรียม จัดเก็บ จัดส่งเอกสารรายงานเกี่ยวกับประกันสังคม และสรรพากร 8.งานสรุปวันขาด ลา มาสาย วันหยุดชดเชย วันทำงานพนักงาน ดูแลระบบ Finger Scan และ Security 9.ดูแล และดำเนินการจัดเตรียม ยื่นเอกสารของแรงงานต่างด้าว 10.งานดูแลแม่บ้าน คนสวน คนกวาดถนน และพนักงานรักษาความปลอดภัย 11.งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ควบคุมปริมาณของวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานทุกชนิดให้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงงานซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกณ์สำนักงาน ออก PO ลงโปรแกรม CD และ Pojjaman 12.จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ตรวจเช็ค stock 13.จัดทำรายการการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ 14.รับวางบิลตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 15.งานพิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร รับ-ส่ง FAX งานรับโทรศัพท์ติดต่องานต่างๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงาน 16.ดูแล ควบคุม และประสานงานด้าน IT ของบริษัทฯ ระบบ Server LAN และ Out look ทำการ Back up ข้อมูล ควบคุม Anti Virus รวมถึงการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ 17.การนัด และลงรายละเอียดการประชุมของผู้บริหาร 18.งานดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน 19.เข้าร่วมการประชุมฝ่าย จัดทำรายงานการประชุม 20.ประสานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก 21.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศหญิง
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษา ปริญญาตรี
 4. ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 5. มีความละเอียดรอบคอบ มีบุคลิกลักษณะดี มีไหวพริบ มีความสุภาพ อ่อนโยน ใจเย็น มีความอดทน
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเครื่องใช้สำนักงานได้ สามารถอ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษ ได้ดีพอสมควร
วิธีการสมัคร
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน (แนบใบรับรองการทำงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) ส่งมาที่บริษัท)
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครทาง E-mail
 • ติดต่อ
  คุณอัชรา ประสงค์ศิลป์ หรือคุณกฤษณา กิตติมากุล
  บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
  เลขที่ 80/373-374 หมู่ที่ 3 ซอยคลองหลวง 26
  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ : 02-516-2585
  อีเมล : estate_hr14_23@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  เว็บไซต์ : http://www.sl-estate.com
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  ใช้งานแผนที่
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form