JobThai
26 มี.ค. 66

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

pin location
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconNot specified
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
Job Descriptions
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ อย่างมีประสิทธิภาพ • แก้ปัญหาที่เกิดจากการซ่อมบำรุง การซ่อมแซมต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการจำแนกสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา • บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่วนงานต่างๆ และจัดลำดับความสำคัญในการซ่อมบำรุง/ทำความสะอาดในกรณีเร่งด่วน • นำเสนอวิธีการต่างๆในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการซ่อมบำรุง การซ่อมแซม ต่อผู้บังคับบัญชา • สนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน • ปฏิบัติตามหลักการและกฏระเบียบความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด • ตรวจสอบ ดูแล และอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับเหมา ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และปลอดภัย
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ สูงกว่า สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิคส์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสามารถซ่อมบำรุงได้
  3. มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  4. มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
  5. มีความขยัน อดทน และทุ่มเทในการทำงาน
  6. หากมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความรู้และเข้าใจในงานและเตรียมพร้อมสำหรับการประเมิน
How to apply
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai **เอกสารประกอบการสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript) 4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV) 5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)
Contacts
Khun Rattanaporn Jormtom ( Kukkik )
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus's/ โลตัส)
Tel. : 094-870-3222
Email : hrlotus_40@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: @lotusfmjob
Location
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.