JobThai
3 ก.พ. 66

วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - ห้วยกระปิ อ.เมืองชลบุรี)

pin location
pin location

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง • จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน
  1. จบวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / สำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้าน/อาคารชุด อย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป
  3. มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
  4. สามารถใช้กล้องสำรวจ และใช้ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
  5. สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้
  6. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้ ณ โครงการบ้านจัดสรร ต.ห้วยกระปิ อ.เมืองชลบุรี
- สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง Email - สมัครผ่าน JobThai.com รบกวนเเนบ Portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1011อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32) ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
: 02-725-8888 ต่อ 603, 605, 609
โครงการบ้านจัดสรร
ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี