17 ก.ย. 63

นักวิชาการสังคม

pin locationLocation
pin location

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมและเศรษฐกิจ 2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับด้านสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการสำรวจความคิดเห็นฯ และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ รวมถึงงานเขียนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายสังคม 3. วางแผนงานและควบคุมการทำงานของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 4. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก (ลูกค้า/หน่วยงาน) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี สถานะโสด
 2. ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ MS Office
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความละเอียดรอบคอบ
 5. มีทักษะในการประสานงาน
 6. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคม เช่น การศึกษาชุมชน การมีส่วนร่วม การวิจัยสังคมศาสตร์ การพยากรณ์/คาดการณ์ประชากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความรู้พื้นฐานทางสถิติวิจัยและสามารถใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
 8. สามารถปฎิบัติงานภาคสนาม และค้างคืนต่างจังหวัดได้
 9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งประวัติ Transcript ใบรับรองคุณวุฒิ และหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานัดสัมภาษณ์มาทางไปรษณีย์ หรือ E-mail
 • Contacts
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
  193/57-58 ถนนราษฎร์พัฒนา
  แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
  Email : enviwork_04@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.