JobThai
รับสมัครด่วน
7 ต.ค. 65

เจ้าหน้าที่บุคคล

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
บุคคล 1.ส่วนวางแผนอัตรากำลังคน -วิเคราะห์หน้าที่งาน -วางแผนการใช้กำลังคน เพื่อจัดทำโครงสร้างบริษัท มีกี่แผนก แต่ละแผนกต้องการพนักงานกี่คน -ควบคุมจำนวนพนักงานให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการดำเนินงานภายในองค์กร 2.ส่วนสรรหาว่าจ้าง •รับการร้องขอพนักงานใหม่ หรือมาทดแทน •จัดหาหาพนักงานที่มีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติที่ตรงความต้องการ •ลงประกาศตำแหน่งงาน •ประสานงาน นัดสัมภาษณ์งาน •จัดหาเครื่องมือในการทดสอบผู้สมัคร •แจ้งผลการสัมภาษณ์ แจ้งขอเสนอการจ้างงาน •จัดทำสัญญาจ้าง จัดเก็บประวัติพนักงาน •รวมถึงการดูแล ส่งพนักงานเข้าประจำส่วนงาน 3. ส่วนบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ •คำนวณเงินเดือน ค่าแรง และคค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าคอมมิสชั่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น •การวางแผน และการจัดการเงินเดือน •ประสานงานค่าชดเชยต่างๆ •สวัสดิการ เช่น โบนัส วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย ประกันสังคม ประกันสุขภาพ เงินออม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ 4.ส่วนพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ •การวางแผนการ จัดหา หรือออกแบบหลักสูตร ประสานงาน และจัดอบรม •นำเสนอ บริหารโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่องค์กรต้องการให้แก่พนักงาน •การออกแบบเครื่องมือทดสอบ วัดผลความรู้ ความสามารถพนักงาน •วางแผน พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน •ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตงาน ประมวล วิเคราะห์ การพัฒนาความสามารถของพนักงานนำส่งผู้บริหาร 5.ส่วนรวบรวมประสาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ •ควบคุมดูแลกฎระเบียบ วินัยพนักงาน ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายแรงงาน •จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงานในองค์กร •สื่อสาร / ประกาศระเบียบข้อบังคับของบริษัท •ควบคุมการกระทำความผิด การสอบสวน การประสาน รวมถึงการลงโทษ •บริหารจัดการข้อร้องเรียนพนักงาน •ดูแลส่งเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน และองค์กร เช่น กิจกรรมกีฬาสี เป็นต้น 6.งานทะเบียน เอกสารต่างๆ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ •การจัดเก็บ การบันทึกข้อมูลทะเบียนพนักงาน •การบริหารจัดการสัญญาจ้าง และสัญญาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง •บันทึกข้อมูลพนักงาน เช่น ประวัติการทำงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ •ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในองค์กร •ดำเนินการเอกสารการทำ Visa และ Work Permit •ประสานงานระหว่างองค์กร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 2. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 3. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และทำงานอย่างเป็นระบบ
 4. มีทักษะในการบริหารงานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
 5. มีทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งการพูด, อ่าน และเขียน
 6. มีทักษะการประสานงานที่ดี
 7. มีทักษะด้านการบริหารจัดการเวลาได้ดี
 8. มีทักษะในการบริหารงานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
 9. มีใจรักงานบริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 10. ชอบทำงานเป็นทีม
 11. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ - สมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่าน JobThai
ติดต่อ
คุณดาว ฝ่ายบุคคล
บริษัท ที-เอเวอร์กรีน แอดเวนเจอร์ จำกัด
11 ซอยพัฒนาการ 13 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 064-214-2585 , 02-319-4489-90
อีเมล : t-evergreeninter_02@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วิธีการเดินทาง
อยู่ใกล้สี่แยกคลองตัน รถเมล์ สาย 11 92 133 206
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้