รับสมัครด่วน
30 พ.ย. 64

Regional Sales Manager ประจำกรุงเทพ

pin location
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1.การบริหารงานขายระบบตัวแทนจำหน่าย บรรลุยอดขาย กิจกรรมการขายเป็นไปตามนโยบาย นำผลวิเคราะห์มาปรับกลยุทธและวางแผน รวมถึงการควบคุมและวิเคราะห์การใช้งบประมาณให้ได้ตามแผน แก้ไขปัญหาการขายที่เกิดขึ้น 2.การพยากรณ์ยอดขาย วิเคราะห์และประมาณการยอดขายของส่วนขายของหน่วยงาน ติดตามและปรับแผนการขายให้เป็นไปตามพยากรณ์มีสินค้าขายได้ตามพยากรณ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.การพัฒนาการขาย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อเสนอแนวทางและวางแผนการขาย ทำรายงานการขายประจำเดือน และแผนงานประจำเดือน 4.การเก็บเงิน(ตัวแทนจำหน่าย)ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเงินเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนด เพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระให้เหมาะสมกับลูกค้า 5.การจัดการทั่วไป วางแผนงาน ควบคุม ติดตาม ทวนสอบย้อนกลับการปฎิบัติงานเพื่อไม่ก่อให้เกิดการทุจริตในระบบงาน และเพื่อให้ KPI ของหน่วยงานและ KPI ของธุรกิจบรรลุเป้าหมาย 6.การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ / ของเสียหมดอายุ ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนเมื่อต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนเมื่อเกิดข้อร้องเรียนขึ้น
 1. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 45 ปี
 2. ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 4. ประสบการณ์ด้านการบริหารศูนย์จัดจำหน่ายไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 5. มีความกระตือรือล้นในการทำงาน
 6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word / Excel / PowerPoint) ได้อย่างดี
 7. มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้
 8. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้
 • E-mail
 • สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครงานผ่าน JobThai
 • สมัครงานผ่าน Link คลิกที่นี่ ** สัมภาษณ์รู้ผลภายใน 1 อาทิตย์ **นัดเริ่มงานทันที
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
  767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน
  แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  : 02-674-7990 ต่อ 913 (สำนักงานใหญ่), 091-119-9095 , 034-822-201-3 หรือ 083-989-0951 (โรงงานมหาชัย)
  กรุงเทพมหานคร