24 ก.ย. 63

QC/QA Engineer

pin locationLocation
pin location

เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง จ.ระยอง

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- รับผิดชอบในการจัดการระบบคุณภาพ - วิเคราะห์หาสาเหตุและการดำเนินการแก้ไขสำหรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคุณภาพ - ร่วมมือกับวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ New Produc เข้ากระบวนการในสายการผลิตมีคุณภาพพร้อมจัดเก็บ Approv report ด้วย - จัดทำรายงานการประกันคุณภาพ
Qualifications
  1. เพศ ชาย/หญิง
  2. การศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  4. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad
  5. มีประสบการณ์ ด้านควบคุมหรือประกันคุณภาพและด้านบริหารจัดการระบบคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  6. มีความรับผิดชอบสูงและมีทัศนคติที่ดี
  7. มีการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
How to apply
-สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now) -สมัครผ่านทาง E-Mail กรุณาแนบ Resume เป็นภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ของท่าน เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
Contacts
คุณลมัยพร ศรีธรรม, คุณมยุรี แสงอรุณ
บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
350 หมู่3 ถนนบ้านค่ายหนองละลอก RIL Industrial Park
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
Tel. : 033-684-970 ต่อ 267 หรือ 268
Email : starbutt_10@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Hemaraj Rayong Industrial Land
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.