24 ก.ย. 64

Import Coordinator(CS)

pin location
pin location

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon15,000 - 20,000 ตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1.ทำหน้าที่รับวางบิลจากคู่ค้า, ตรวจสอบค่าใช้จ่าย, เบิกเงิน Advance ในระบบ 2.จัดเตรียมเอกสารติดต่อหน่วยงานราชการและหนังสือมอบอำนาจต่างๆ 3.ประสานงานส่งเอกสารระหว่างสำนักงานลูกค้ากรุงเทพ-ระยอง และคู่ค้าต่างๆ 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในเเละต่างประเทศ
  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี – โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ด้านการนำเข้าสินค้าและพิธีการศุลกากรเบื้องต้น หรือผ่านงานการประสานงาน
  4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อยู่ในเกณฑ์ดี จะพิจารณาเป็นพืเศษ
  5. มีทักษะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office
  6. บุคลิกภาพดี, มีทักษะการสื่อสาร, เรียนรู้ไว, ละเอียดรอบคอบ ชอบงานท้าทาย
  7. สะดวกเดินทางมาทำงานที่ LPN Tower เเละสามารถทำงานเสาร์เว้นเสาร์ได้ (เสาร์ทำงาน 8:30 - 12:00) **
  8. บริษัทฯคัดเลือกประวัติของผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่ไม่ใส่รหัสนะครับ
  9. พร้อมเริ่มงานได้ทันที สุขภาพเเข็งเเรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (HR & Admin)
บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด
216/73 อาคารแอล พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 17 บี ถนนนางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
สำนักงานใหญ่ อาคาร แอลพีเอ็นทาวเวอร์ ( LPN ) ชั้น 17 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
• รถไฟฟ้า BTS:ลงสถานีช่องนนทรี ต่อ BRT:ลงสถานีถนนจันทร์ นั่งวินบอกมาตึก LPN ทาวเวอร์ ชั้น 17) • รถไฟฟ้า MRT:ลงสถานีสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ทางออก 1 แยกพระราม 4 นั่งวินบอกมาตึก LPN ทาวเวอร์ ชั้น 17) • รถประจำทางที่ผ่าน ปอ. 102 , 180 (ลงป้ายหน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา)