JobThai
รับสมัครด่วน
3 ต.ค. 65

ช่างไฟฟ้า

pin location
pin location

อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon3
- ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน - ซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักร **ประจำโรงงานพระนครศรีอยุธยา 2 ตำแหน่ง และโรงงานรังสิต 1 ตำแหน่ง**
  1. ปวส. สาขา ไฟฟ้า-อิเลคทรอลิคส์
  2. อายุไม่เกิน 30
  3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานและอุปกรณ์ควบคุม เช่น PLC, Sensor ตรวจจับต่าง ๆ
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  5. หากมีหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) - สมัครผ่าน E-Mail - สมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ที่ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1,13 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลักฐานประกอบการสมัคร - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1" จำนวน 1 รูป - ใบรับรองการศึกษา - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประชาชน - หนังสือรับรองการทำงานที่เดิม (ถ้ามี)
คุณสลิษา
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1,13 ซ.รังสิต-นครนายก46
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา