JobThai
รับสมัครด่วน
30 พ.ย. 66

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) และสิ่งแวดล้อม

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อบริษัทฯ 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัทฯ 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 7. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 8. เสนอแนะต่อบริษัทฯเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 9. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 11.ตรวจสอบควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม ควบคุมตรวจวัดมลภาวะอากาศ 12.จัดทำรายงานการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและส่งให้ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมรับรอง 13.ควบคุม และติดตามกฎหมายรวมทั้งจัดทำเอกสาร ส่งหน่วยงานราชการด้านสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมาย 14.บริหารจัดการระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 15.ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงาน 16.ควบคุม กำกับ ดูและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน และแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย/หญิง
  2. ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯ ,วิศวกรรมความปลอดภัย, วิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม
  3. อายุ 22-24 ปี
  4. มีทักษะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและความรับผิดชอบและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งเเวดล้อม
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ สามารถนำกิจกรรม/โครงการมาสู่พนักงาน
  7. มีประสบการณ์ในการทำงาน0-1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  8. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  9. ใบรับรองผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม
วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณภาวิตา บุณยสมภพ, คุณวิชชุดา ยังศิริ
Alumet Co., Ltd.
111/1 ม.3 ถ.บางนา-ตราด กม.42 (ขาเข้ากทม)
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 099-814-9079
อีเมล : mtalumet_05@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : http://www.alumetgroup.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท อลูเม็ท จำกัด
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form