รับสมัครด่วน
22 ก.พ. 64

วิศวกรประกันคุณภาพ

pin locationLocation
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ควบคุม และปรับปรุง กระบวนการประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมกระบวนการจัดทำมาตรฐานการทำงาน SOP (Standard Operation Procedure) และ WI (Work Instruction) ของทุกหน่วยงาน 3.ปรับปรุง และพัฒนา มาตรฐานการทำงาน SOP (Standard Operation Procedure) และ WI (Work Instruction)ของทุกหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.ควบคุมมาตรฐานงานเอกสาร (Document Control) ของทุกหน่วยงานให้ถูกต้อง และการทำงานให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง พัฒนา การบริหารงาน และการทำงานให้มีประสทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง 7.จัดทำรายการ และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสาสตร์ สาขาวิชาเอกวิศกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้าน เทคนิค วิธีการ กระบวนการประกันคุณภาพ กระบวนการกำหนดมาตรฐานการทำงานเป็นอย่างดี
 4. มีทักษะด้านการบังคับบัญชา และ การประสานงาน , การวางแผน และการแก้ปัญหา
 5. มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ การวิเคราะห์ การกำหนดมาตรฐานการทำงานและงานระบบคุณภาพ และระบบที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
How to apply
 • รับสมัครผ่านทาง JobThai
 • รับสมัครผ่านทาง e-mail
 • Contacts
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท แก้วปราการ จำกัด
  49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา
  ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  Tel. : 02-701-4648-9 ต่อ 214, 127, 131, 134
  Email : unionglassthai_59@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-701-4647
  Location
  ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company