11 ก.ย. 63

ผู้ช่วย QC

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.นำนโยบาย และแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนำมาวางแผนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุม และติดตามการตรวจสอบ / ให้คำปรึกษา และแก้ไขการปฏิบัติงานต่างๆ ในแผนก QC ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ควบคุมและติดตามคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นตามข้อกำหนด 4.ควบคุมและติดตามคุณภาพของสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตให้เป็นตามข้อกำหนด 5.ควบคุมและติดตามคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด 6.ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาในงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 7.มอบหมายงาน หรือแผนการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนำไปปฏิบัติต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8.ควบคุมการใช้คู่มือในการตรวจสอบคุณภาพ และควบคุมกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9.รวบรวม และเรียบเรียงเอกสารข้อมูล และบันทึกสถิติต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบง่ายต่อการทวนสอบ 10.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก 11.อบรมพนักงานในแผนก ให้เข้าใจ้ถึงวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และปลอดภัยต่อการทำงาน 12.ดูแลรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ 13.ทำการประเมินผลการทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานในแผนก ตามที่บริษัทกำหนด 14.พิจารณาการลางาน และการปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงานในแผนก ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 15.ปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนงานของพนักงานอื่นๆ 16.นำเสนอแนวทางคิด หรือวิธีการที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ ต่อผู้บังคับบัญชา 17.นำเสนอผลการปฏิบัติงาน และผลการควบคุมคุมภาพแกผู้บังคับบัญชา 18.ปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางบริษัท อย่างเคร่งครัด 19.นำเอาระบบบริหารคุณภาพมาปฏิบัติใช้ด้วยความเข้าใจ และใช้อย่างต่อเนื่อง 20.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. อายุ 23-40 ปี
  2. เพศชาย-หญิง
  3. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
  5. ตรงต่อเวลาและรู้จักบริหารเวลาอย่างถูกต้อง
  6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  7. มีความเป็นผู้นำ
  8. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  9. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้ดี
  10. มีความรู้ในระบบคุณภาพ 5ส GMP HACCP ISO
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด
413 หมู่ 2
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-461-5600 ต่อ 104
อีเมล : ksbbeverage_18@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-461-5601
เว็บไซต์ : http://www.ksbbev.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
413 ม.2
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form