19 ก.พ. 64

ผู้ช่วย/สมุห์บัญชี

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ 2. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง 4. จัดทำและดูแล/ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง 5. จัดทำบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท 6. จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 7. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน นำเสนอผู้บังคับบัญชา 8. ปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำ ถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการทำบัญชี อาทิเช่น การกำหนดรหัสบัญชี การกระทบยอดบัญชี เป็นต้น 9. สรุปยอดขายทางบัญชี เพื่อจัดทำกราฟประจำเดือน 10. นำเสนอข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับประวัติการซื้อขายและการรับชำระ ให้ผู้พิจารณาเครดิตเพื่อประกอบการพิจารณาการให้เครดิตกับลูกค้า 11. ตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง และชี้แจงเหตุผลลูกหนี้ที่เกินกำหนด เสนอให้ผู้บริหาร 12. ติดตามลูกหนี้ที่มีปัญหาเกินกำหนด ลูกหนี้เช็คคืน และสรุปส่งฝ่ายกฎหมายหากเป็นหนี้ที่ติดตามไม่ได้แล้ว 13. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนำเสนอผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศหญิง อายุ 22-40 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
  3. ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารบัญชีการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. เคยดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  5. มีความรู้ กฏหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายของบริษัท
  6. เงื่อนไขการซื้อขายสินค้าของคู่ค้าหรือลูกค้า
  7. การวางแผนงาน การวิเคราะห์ข้อมูล
  8. การประสานงานต่างประเทศ การนำเข้า การติดตามงาน และมีภาวะการเป็นผู้นำ
  9. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. มี CPD หรือ CPA
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน E-mail : hrgtechgroup@gmail.com - สมัคร ผ่าน JobThai ***หรือ คลิกที่นี่
ติดต่อ
คุณนวพล : ฝ่ายบุคคล
กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
47 ซอยรามอินทรา 39 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : Mobile :085-484-8792 Office : 02-552-8686 # 133,134
อีเมล : gtechohm_22@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : http://www.gtechcorporation.com
LINE ID: 0854848792
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form