JobThai
5 มิ.ย. 66

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(ปฏิบัติงาน นาโคก)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.การวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี ให้เหมาะสมกับแผนการผลิต งบประมาณของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 2.กำหนดกลยุทธ์ในการสรรหา-ว่าจ้าง เพื่อให้สามารถสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถและทันกับความต้องการของบริษัทฯ 3.กำหนดแผนการสร้างความผูกพันในองค์กร (Engagement) เพื่อธำรงรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร 4.กลั่นกรองแผนการพัฒนาฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาขององค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน ให้เกิดทักษะใหม่ๆ ทันต่อการพัฒนาขององค์กร 5.บริหารและควบคุมการปฎิบัติงานตามแผนการฝึกอบรม 6.วางแผนในการพัฒนาพนักงานหลังจากอบรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 7.ทบทวนนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร 8.ควบคุมและบริหารงานแรงงานให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และข้อบังคับตามกฎหมาย 9.ทบทวนและนำเสนอสวัสดิการต่างๆภายในบริษัทฯ ให้สามารถดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาในองค์กร รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจการทำงานและการดำรงชีวิตของพนักงาน 10.วางแผนการบริหารค่าจ้าง และควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายการจ้างงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย 11.บริหารงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 12.ควบคุมและดูแลงานด้านธุรการ 13.ควบคุมดูแลงานด้านธุรการทั้งหมด ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  4. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้
  5. มีความซื่อสัตย์ และอดทน
  6. มีความภาวะความเป็นผู้นำสูง
  7. มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
  8. มีความรู้งานในด้านแรงงานต่างด้าว
  9. มีความรู้งานในด้านจ้างงานคนพิการ
วิธีการสมัคร
- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งเอกสารมาที่ E-mail - สมัครผ่าน JobThai
ติดต่อ
คุณสมาน กลองใหญ่
บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
99/95 หมู่ 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 089-137-8339,034-458-999, 061-387-5579,034-419400
อีเมล : sureefoods_39@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : http://www.sureefoods.com
LINE ID: SUREERECRUIT
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้