27 ก.ค. 64

หัวหน้าทีมขายออนเทรด-ธุรกิจสุรา (สมุทรสาคร)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

จ.สมุทรสาคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
- วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขายโดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - กำหนดเป้าหมายการขายและการกระจายสินค้าของเจ้าหน้าที่ขาย On Trade ให้ได้ตามที่กำหนดโดยกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการวัดผลอย่างชัดเจนเพื่อ ประเมินผลการทำงานและให้คะแนนรางวัลตามหลักเกณฑ์กำหนด - กำหนดแผนการเยี่ยมร้านค้า และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาย On Trade ด้วยการบริหารปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ - ควบคุมการกระจายสื่อและวัสดุส่งเสริมการขายให้ตรงตามเป้าหมายทั้งร้านค้า และชนิดสินค้าแต่ละชนิด ตามนโยบายทางการตลาดของบริษัท - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้า ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค - สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า - ประสานงานกับทีมงาน Event ในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่ง ในบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมรอบนอก - วิเคราะห์ และประเมินผลตอบรับของร้านค้า และผู้บริโภค ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทและของคู่แข่ง รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการส่งเสริมการขายของบริษัทต่อไป - ควบคุมเรื่องการเบิกจ่าย/ส่งสินค้าและสื่อส่งเสริมการขาย รวมทั้งรับผิดชอบในการสรุปรายงานยอดขายและยอดเงินสดจากการขายของทีม ในแต่ละวัน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการดูแลรักษาเงินสดของบริษัทอย่างเคร่งครัด - กำกับดูแลให้มีการจัดทำข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบและสมบูรณ์ (Customer Record Card)โดยบังคับใช้เครื่อง PDA ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - จัดทำรายงานยอดขาย และกิจกรรมของคู่แข่ง - วางแผนผลักดันการส่งสินค้าของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้กับ Bar Supplier - ตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้าแถมหรืองบประมาณ ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างละเอียด
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรีด้านการขาย / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 3 ปี
  3. มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ได้
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
ติดต่อ
คุณธิดารัตน์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
อีเมล : thaibev_166@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://careers.thaibevgroup.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัดสมุทรสาคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้