23 ก.พ. 64

หัวหน้าช่างประจำอาคาร ประจำนิติบุคคล BTSกรุงธนบุรี

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
- ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามแผนงานให้อยู่ในวัตถุประสงค์และขอบเขตงานที่กำหนด ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุมงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 1.ตรวจสอบการรับมอบอาคารโดยละเอียด บันทึกลงในเอกสารส่งมอบ และรับมอบ พร้อมจัดเก็บให้เรียบร้อยทุกระบบและทุกขั้นตอน 2.ตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ทั้งหมดโดยละเอียดเพื่อทราบสถานะและสภาพตามความเป็นจริงของแต่ละระบบ หรืออุปกรณ์นั้นๆ 3.วางแผนบำรุงรักษางานระบบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆในอาคาร 4.จัดทำแผนงบประมาณในด้านการบำรุงรักษา และซ่อมแซมงานระบบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง 5.จัดแผนการปฎิบัติงานของช่างเทคนิคประจำอาคาร พร้อมกำหนดหน้าที่รับผิดชอบต่างๆให้มีความชัดเจน 6.ติดตามควบคุม และประเมินผลการบำรุงรักษาอย่างใกล้ชิด กรณีพบรายการอุปกรณ์ เครื่องจักรชำรุด จะต้องดำเนินการขออนุมัติซ่อมปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีดังเดิม และจัดทำบันทึกประวัติการซ่อมแซมไว้ 7.จัดทำแผนปฎิบัติการเครื่องจักร และงานระบบให้เหมาะสมกับสภาพของอาคารและลักษณะการใช้งาน 8.วางแผน และบริหารการใช้พลังงาน ให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมจัดทำรายงาน 9.จัดวางระบบ และควบคุมการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่สำรองต่างๆ 10.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ และหมั่นปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 11.สั่งการ และควบคุมให้พนักงานช่างเทคนิค ปฎิบัติตามขั้นตอนการรับแจ้งซ่อม และการให้บริการต่างๆ ตามที่ได้วางระบบไว้ 12.วางแผน และฝึกซ้อมการรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เกิดเหตุเพลิงไหม้, ไฟฟ้าดับ, ลิฟต์ขัดข้อง, เครื่องจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่ หรือระบบสำคัญเกิดชำรุดเสียหาย เป็นต้น 13.ควบคุมดูแล และประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานช่างเทคนิคประจำอาคาร และบริษัทผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรมอื่น ๆ 14.วางแผนการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุงงานระบบ และอุปกรณ์ส่วนกลาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 15.ควบคุมการเข้าปฎิบัติงานของผู้รับเหมาภายนอก ที่เข้ามาให้บริการซ่อมแซมงานระบบส่วนกลางของอาคาร ให้เป็นไปตามข้อตกลง หรือข้อกำหนดในสัญญา พร้อมรายงานให้ผู้จัดการอาคารทราบ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  2. ประสบการณ์ด้านช่างประจำอาคาร อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  3. การบริหารงานบำรุงรักษาอาคาร
  4. มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  5. Technology Management
  6. Technical Skill
วิธีการสมัคร
- สมัครงานผ่านทาง JobThai.com - สมัครผ่านทาง E-mail - สมัครผ่านทาง ไปรษณีย์ - สมัครได้ด้วยตนเอง ในวัน และเวลาทำการ - สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ
คุณศิริโฉม เจริญจิตร, คุณสุจิตรา ผ่องกระโทก
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 11 ถนนพระรามสี่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-056-2222 ต่อ 3518 หรือ 02-056-2399 ต่อ 3902,3913
อีเมล : hrananda_220@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-317-1100
เว็บไซต์ : http://www.ananda.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้