20 ก.ย. 64

ผู้ช่วย QMR

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและแก้ไขระเบียบปฎิบัติ วิธิปฎิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ ในระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2.ติดตามระบบการปฎิบัติการแก้ไขและป้องกัน(CAR) ทั้งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 3.วางแผน ควบคุม สนับสนุน และตรวจสอบผลการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ และตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผล 4.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้รักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฎิบัติงามให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 5.ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริาัท ฯ
 1. ปริญตรีหรือหรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 3. ผ่านการอบรมการปฎิบัติงานจากบริษัท ฯ และตามที่กำหนดใน Training Road Map
 4. มีการวางแผน การติดตาม การสอนงาน มีความรู้ ความสามารถ ในการติดตามคุณภาพภายในของระบบคุรภาพ ISO GMP HACCP
 • สนใจสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • สมัครผ่านอีเมล
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now )
 • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณพัชญ์จิรา (น้อยหน่า)
  บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
  208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน
  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  : 02-703-4444 ต่อ 2420 คุณพัชญ์จิรา (น้อยหน่า)
  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ