รับสมัครด่วน
14 พ.ค. 64

วิศวกรจัดซื้อจัดจ้างงานระบบเครื่องกล / Procurement Engineer

pin locationLocation
pin location

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ควบคุมการปฏบัติการ การเบิกจ่ายอะไหล่และส่งมอบอะไหล่จากเครื่อง Modula Machine ให้ทันตามความต้องการของเครื่องจักรที่เสียหายในไลน์การผลิต 2.ดูแลจัดระเบียบสโตร์ ให้เป็นระเบียบง่ายสะดวกต่อการเบิกจ่ายอะไหล่ 3.ติดตามเอกสารเบิกจ่ายอะไหล่และส่งมอบให้ทันต่อความต้องการที่เสียหายในไลน์ผลิต 4.ติดตามซากอะไหล่ Overhaul 5.สรุปผลและรายงาน ปรับปรุงแก้ไขต่อหัวหน้าแผนก
Qualifications
  1. เพศหญิงเท่านั้น อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
  2. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือโทวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเท่านั้น สาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ
  3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระป๋องอลูมิเนียม บรรจุภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 3 ปี
  4. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในงานเกี่ยวกับ สโตร์, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  5. มึความรู้ด้านเครื่องจักรและชิ้นส่วนของเครื่องจักร
  6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  7. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับปานกลาง
  8. ่มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
How to apply
1. สมัครผ่าน JobThai.com 2. สมัครผ่าน Website http://career.carabaogroup.com/
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
393 อาคารสีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. : (สำนักงานสีลม) 02-636-6111, (โรงงานCBD บางปะกง) 038-989-488 ต่อ 295, (โรงงาน APG บางปะกง)038-989-499, (โรงงานACM บางปะกง) 038-088-461
Email : carabao145_287@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: @carabaocareer
Location
ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company