JobThai
2 ก.ค. 65

Production Supervisor / Production Leader (หัวหน้าแผนกผลิต/หัวหน้าหน่วยผลิต)

pin location
pin location

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท หรือ ตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
- วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ในงานผลิต - สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในกระบวนการผลิต - ดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามแผนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด - สามารถนำเสนอ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในงานผลิต, ลดต้นการผลิต - ควบคุมต้นทุนการผลิต/ ติดตาม Yield การผลิต ตลอดจนของเสียที่เกิดจากการผลิต - บริหารงานระบบ ตามมาตรฐาน และคุณภาพต่างๆ ของบริษัทฯ - ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย /หญิง อายุ 23-28 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาอาหาร, สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในสายงานโรงงานผลิตอาหาร อย่างน้อย 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะเรื่องการควบคุมคุมคน/ พนักงาน ที่ดี
  5. มีความละเอียดรอบคอบ , รับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลา
  6. สามารถเดินทางไปมา สะดวก ด้วยตนเอง
  7. สามารถบริหาร ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 10-20 คนได้
  8. ถ้าเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา,ต. โคกกรวด , อ.สูงเนิน, อำเภอเมือง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน อย่างน้อย 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1. สมัครด้วยตนเอง 2. สมัครผ่าน JobThai 3. สมัครทาง E-mail
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
99 หมู่ 9 ถ.มิตรภาพ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
: 044-240-999 ต่อ 301 , 081-748-3232
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รถโดยสารสายโคกกรวด - กุดจิก - บ้านนา สาย ส. (อ่างห้วยยาง) และสาย 6 โคกเพชร