รับสมัครด่วน
15 ก.ย. 63

ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประจำสาขาปากช่อง)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 ตำแหน่ง (จ-ส)
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท 2. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล 3. จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของหน่วยงาน รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานด้านระบบปฏิบัติการจากผู้ใช้งาน 6. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายจากผู้ใช้งาน 7. ตรวจสอบแผน การออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัท 8. ตรวจสอบแผน การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัท 9. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและการสำรองข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนงานที่กำหนด 10. ดำเนินการจัดสรรพื้นที่บนเครือข่าย การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานระบบสารสนเทศ 11. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้งานในการใช้งานระบบปฏิบัติการและการดึงข้อมูลจากระบบมาใช้งาน 12. ให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการให้กับผู้ใช้งาน 13. ให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายให้กับผู้ใช้งาน 14. ควบคุมดูแลการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการทำงานระบบเครือข่าย 15. คัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการกรณีที่พัฒนาระบบโดยผู้ให้บริการภายนอก 16. ควบคุมดูแลการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ภายในงบประมาณที่กำหนด 17. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามกำหนด 18. ควบคุมดูแลการอัพเกรดโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 19. ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปและการส่งซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 20. ร่วมสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ 21. ร่วมกำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน 22. ร่วมวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลดำเนินการตามแผนและติดตามผลการพัฒนาบุคคลากร
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุ 30-40 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีอย่างน้อย 3 ปี
  5. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารและพัฒนาทีมงาน อย่างน้อย 1 ปี
  6. ความรู้ด้านโปรแกรม MS Office, MS Operating System (Window Server, SQL, IIS), Network System (LAN/WAN), Web Technology, Internet, Mail System, Firewall
วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครทาง Email หรือ - สมัครด้วยตนเองที่โรงงาน ** บริษัทฯ รับพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่แนบรูปถ่ายและมีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น **
ติดต่อ
คุณอร
บริษัท เอกอุทัย จำกัด
โทรศัพท์ : 089-280-1700
อีเมล : eakuthai1_13@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : http://www.aekuthai.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำสาขาปากช่อง
ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วิธีการเดินทาง
บริษัทฯอยู่ติดถนนมิตรภาพ มีรถประจำทาง,รถตู้ผ่าน อยู่ใกล้ๆกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและฟ่างแห่งชาติ(ไร่สุวรรณ)
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form