23 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่การเงิน

pin locationworkLocation
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary iconsalary
salary iconN/A+ประสบการณ์
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon1 อัตรา
shortcutApply
jobDescription
1.รับผิดชอบงานด้านการเบิกจ่ายเงิน 2.ลงบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน 3.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับใบเสร็จต่างๆ 5.ติดต่อประสานงานกับธนคาร
jobAttribute
  1. ไม่จำกัดเพศอายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี สาขา การเงิน/บัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้ดี (Word ,Excel ,Power Point ,Express)
  4. มีความขยัน ตั้งใจ และพร้อมเรียนรู้ในการทำงาน
  5. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความระเอียดรอบคอบ สามารถพัฒนาและจัดทำเอกสารได้อย่างต่อเนื่อง
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อทุกคนในองค์กรและปรับต้วเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
companyBenefitcompanyBenefitLink
applyMethod
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - สมัครผ่าน E-mail recruitment@inteqc.com
jobContact
แผนกสรรหาทรัพยากรบุุคคล
INTEQC GROUP
77/12 ม.2ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
email : inteqc_47@trustmail.jobthai.com emailDescription
fax : 034-851-132
LINE ID: @699yperg
workLocation
ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
directions
http://www.inteqcgroup.com/assets/files/inteqc_map.pdf
viewOnlineMap
applySectionTitle
jobthai
jobthai
attachFile
attachFile
email
email
easyForm
easyForm
header