29 พ.ย. 64

Electrical and Control Engineer

pin location
pin location

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

salary icon
salary icon18,000 - 25,000
number of positions icon
number of positions icon5
•ออกแบบและเขียนวงจรควบคุมสำหรับเครื่องอัตโนมัติในระบบการผลิต (Automation System) •ออกแบบและเขียนโปรแกรม PLC, Microcontroller สำหรับควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ •ออกแบบและเลือกใช้เซ็นเซอร์ สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ •คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิตอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม •ทำงานร่วมกับทีมออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ(Automation System)
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Electrical Engineering, Mechatronics Engineering, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความสามารถและประสบการณ์การออกแบบและเดินสายวงจรควบคุมสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
  3. มีความสามารถและประสบการณ์การออกแบบเลือกใช้งานเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
  4. มีความสามารถและประสบการณ์การเลือกใช้งานอุปกรณ์ควบคุมสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
  5. มีความสามารถและประการณ์การเขียนโปรแกรม PLC, Microcontroller หรือโปรแกรมควบคุมอื่นๆ
  6. ประสบการณ์ 0-5 ปี (ยินดีรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่มีความสนใจงานด้านนี้)
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
Cal-Comp Electronics (Thailand) Co., Ltd.
ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี