JobThai
รับสมัครด่วน
5 ต.ค. 65

ช่างไฟฟ้า (Electrical Technician)

pin location
pin location

อ.หนองแค จ.สระบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon3
1. รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและตรวจสอบและปฏิบัติ ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ประกอบ และจัดหาจัดเตรียมอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง 2. ตรวจสอบ ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 3. แก้ไขและปรับปรุงเครื่องจักร ให้มีความสามารถในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 4. จัดทำบันทึกประวัติ ของการตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงเครื่องจักรฯ ให้เป็นไปโดยครบถ้วนและสมบูรณ์ 5. ตรวจสอบและปฏิบัติ ในงานความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานซ่อมบำรุงและอื่นๆ 6. ตรวจสอบงานและปฏิบัติตาม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  1. เพศชาย
  2. อายุระหว่าง 20-35 ปี
  3. จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 3 ปี ขึ้นไป
  5. มีหนังสือรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคารจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(แบบ คร.12)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. หากมีประสบการณ์ด้าน PLC-AB (Allen Bradley) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครด้วยตนเอง - ส่งใบสมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
HR Department
Younexa (Thailand) Co., Ltd.
46/4 หมู่ 13 ถนนริมคลองระพีพัฒน์
ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250
ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี