26 ต.ค. 64

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

pin location
pin location

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา ด่วน เริ่มงานได้ทันที
กำหนดและควบคุมบริหารจัดการระบบคุณภาพภายในบริษัทให้ได้ตามข้อกำหนดของแต่ละระบบคุณภาพ สร้างและรักษามาตรฐานการประกันคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กำหนดขั้นตอนและควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ควบคุมมาตรการ การตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้เข้าใจเกณฑ์คุณภาพ วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด ตรวจสอบแผนและวิเคราะห์ ข้อมูลในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มการรับเข้าวัตถุดิบ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในบริษัทฯ ตรวจ ติดตาม และ แนะนำการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการและข้อกำหนดของระบบคุณภาพ แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เวลาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน มีหน้าที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ติดตามและตรวจสอบผล CAR/Complain ได้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยข้อเรียกร้องได้รับการแก้ไขและไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก
 1. เพศชาย- หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี หรือชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงาน QC& QA อย่างน้อย 3-5 ปี ด้าน โรงงานอาหาร หรืออาหารเสริม พิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ควบคุมแผนการทำงานได้ และมีการนำเสนอที่ดี
 5. มีทัศนคติที่ดี ทำงานในเชิงรุก มีความกระตื้นรื้นรนในการทำงาน
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีทักษะในการเจรจา
 7. สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก และมียานพานะส่วนตัว
 8. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 9. มีความรู้ระบบคุณภาพ เช่น GMP,HACCP,BRC&IFS,HALAL,FOOD SAFETY
 10. มีประสบการณ์ระดับบริหาร QA QC QMR
 11. มีทักษะในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา
 • สมัครงานผ่าน JobThai (Click Apply Now)
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • แผนกทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด (Zen Biotech)
  โครงการ Bigger Land 55/1 ม.3
  ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  : 095-489-0269, 02-016-2299 ต่อ 1101-4
  ปฏิบัติงานที่โครงการ Bigger land คลอง 9 ลำลูกกา
  ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  รถประจำทางปรับอากาศสาย 543, ปอ.6250, รังสิต-ลำลูกกา