JobThai
รับสมัครด่วน
5 ธ.ค. 65

ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมรถบรรทุก/ช่างควบคุมเครื่องจักร

pin location
pin location

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

salary icon
salary icon13,000-18,000
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
🔸ช่างซ่อมบำรุง • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และดูแลระบบงานติดตั้ง ที่เกี่ยวข้องตามสายงาน เช่น ระบบงานเครื่องกล ระบบงานไฟฟ้า ระบบงานเครื่องมือวัด เพื่อให้เครื่องจักรเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด • ควบคุมการซ่อมบำรุง หรือการติดตั้งเครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้ง และติดตามผลการบำรุงรักษาเครื่องจักร • รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลประวัติเครื่องจักร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร • รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ 🔸Foreman/ช่างเทคนิคงานก่อสร้าง • ควบคุมงานแรงงาน และผู้รับเหมางานซ่อมด้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงาน refractory ในพื้นที่โรงงาน ให้เป็นไปตาม WI มาตรฐานงานซ่อมบำรุงและงานซ่อม Refractory ที่บริษัทกำหนด • ใช้โปรแกรม Zoom ตรวจรับอุปกรณ์วัสดุงานก่อสร้าง เพื่อความถูกต้องของสินค้าที่จะนำมาใช้ในการทำงาน • ดูแล และรักษาความปลอดภัย/ความสะอาด บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 🔸ช่างเชื่อม • เชื่อมชิ้นงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา • ร่วมวางแผนงานซ่อมบำรุงกับทีมงาน และพื้นที่ต่าง ๆ เวลาและคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามแผน • ซ่อมบำรุงงานเชื่อม ให้เป็นไปตามแผน เมื่อพบอุปสรรค ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข • ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือของแผนกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ • ควบคุมคุณภาพงานเชื่อม และการทดสอบร่วมกับทีมตรวจสอบ • หาทางพัฒนาทักษะความชำนาญงานเชื่อมอย่างต่อเนื่อง 🔸พนักงานควบคุมเครื่องจักร/Control Operator • ปฏิบัติการควบคุมการผลิตในแผนก โดยการควบคุมตามข้อแนะนำในคู่มือการเดินเครื่องจักร • ควบคุมค่าต่าง ๆ ที่อ่านได้จาก trend และเปรียบเทียบกับ set point และมีการปรับแต่งค่าที่แสดงให้ใกล้เคียงหรืออยู่ใน set point • ทำการตรวจสอบเครื่องจักรตามคู่มือ เพื่อให้สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่อง • ดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรได้ทันท่วงที โดยวิธีการที่ถูกต้อง เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือน ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต • รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตหรือเกิดการหยุดของเครื่องจักรและระบบควบคุม • จดบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลในกระบวนการผลิต, ค่าต่าง ๆ ที่ควบคุมการผลิต, การแสดงค่าของเครื่องมือวัดลงในเอกสารตามที่กำหนด • ติดต่อประสานงานกับช่างซ่อมบำรุง และพนักงานควบคุมการผลิตในกรณีที่มีงานซ่อม
  1. เพศ : ชาย
  2. อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
  3. วุฒิการศึกษา : ปวส. (รับเฉพาะวุฒิปวส.เท่านั้น)
  4. สาขา : ช่างทุกสาขา
  5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  6. สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้
  7. สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้
  8. พื้นที่การทำงานสขาอื่น ๆ : จ.นครราชสีมา / จ.ลพบุรี
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email
คุณนริต้า โนนน้อย
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี