รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 64

ช่างซ่อมบำรุง / ช่างควบคุมการผลิต / ช่างไฟฟ้า / โฟร์แมน(Foreman)

pin location
pin location

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

salary icon
salary icon13,000-18,000
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
Job Descriptions
1.ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หน้าที่ : - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบงานติดตั้งที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เครื่องจักรเดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - เก็บรวบรวมข้อมูลและประวัติเครื่องจักร เพื่อการวิเคราะห์ผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักร 2.ช่างบำรุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หน้าที่ : - ดำเนินงานบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรในส่วนงานระบบควบคุมและเครื่องมือวัดตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานผลการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร ปัญหาและการแก้ไขต่าง ๆ ให้ผู้เชี่ยวชาญซ่อมบำรุง - ลงบันทึกข้อมูล ประวัติการเสียหายและการซ่อมแซมเครื่องจักรและเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 3.ช่างบำรุงรักษาเครื่องกล หน้าที่ : - ดำเนินงานบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรโรงเยื่อและโรงกระดาษตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานผลการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร ปัญหาและการแก้ไขต่าง ๆ ให้ผู้เชี่ยวชาญซ่อมบำรุง - ลงบันทึกข้อมูล ประวัติการเสียหายและการซ่อมแซมเครื่องจักรและเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 4.Foreman หน้าที่ : - ควบคุมงานงานแรงงานและ ผรม.งานซ่อมด้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงาน refractory ในพื้นที่โรงเยื่อ โรงกระดาษ ให้เป็นไปตาม WI มาตรฐานงานซ่อมบำรุงและงานซ่อม Refractory ที่บริษัทกำหนด
Qualifications
  1. เพศ : ชาย
  2. อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
  3. วุฒิการศึกษา : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
  4. สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้
  5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email
Contacts
คุณนริต้า โนนน้อย
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
Tel. : 085-835-5087
Email : doubleaco_152@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: @careerdoublea
Location
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.