JobThai
31 พ.ค. 66

Maintenance Supervisor

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. วางแผนงานซ่อมบำรุง ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิต ในด้านงาน Mechanical ควบคุมดูแลการบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ดูแลการจัดหา และการจัดเก็บอะไหล่ เครื่องมือช่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ประสานงานในการติดตั้ง ดัดแปลง หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสายงาน 3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในโรงงานตามแผนประจำวัน/ประจำเดือน 4. ปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของพนักงานตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6. อื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
  1. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อย่างน้อย 3 ปี
  3. สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานเป็นกะได้
  4. มีความขยัน อดทน ตั้งใจในการทำงาน
  5. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุม (ผชร.)พิจารณาพิเศษ
- สมัครด้วยตนเอง - ส่งทาง Email - ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ให้ชัดเจน - ระบุฐานเงินเดือนปัจจุบันและที่ต้องการ ให้ชัดเจน - รับพิจารณาประวัติที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
คุณชวนพิศ พลดี
SMC FOOD (THAILAND) CO., LTD.
221/13 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี