บริษัท เอส เอ็ม ซี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด(สำนักงานใหญ่) เปิดกิจการ เมื่อปี พศ.2547 ผู้ร่วมทุนจดทะเบียนเป็นชาวต่างชาติ 100 % (สัญชาติสิงคโปร์) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ การผลิตและผสมผงโกโก้,เครื่องดื่มชนิดผง หางนมผง และสารให้ความหวาน และองค์ประกอบที่ผสมในเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ,ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารทุกชนิด ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์
 • สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าอาหารกลางวัน(ส่วนโรงงาน)
 • ค่าอาหารล่วงเวลา(ส่วนโรงงาน)
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าเข้ากะ (ส่วนโรงงาน)
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ยูนิฟอร์ม
 • ของขวัญวันเกิด
 • ดูงานต่างประเทศ
 • รางวัลพนักงานดีเด่น
 • ปรับตำแหน่งประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ติดต่อ
  SMC FOOD (THAILAND) CO., LTD.
  221/13 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
  ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  เว็บไซต์: http://www.smcfood21.com
  ใช้งานแผนที่