JobThai
รับสมัครด่วน
26 ก.ย. 65

Sales Engineer/Technical Sales (อยุธยา, นครราชสีมา, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ)

pin locationworkLocation
pin location

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

salary iconsalary
salary icon20,000 ++
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon5
online interview icononlineInterview
shortcutApply
jobDescription
1.ติดต่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 2.บริหารจัดการยอดขาย และลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3.ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 4.ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 6.ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่นครราชสีมา, ภาคตะวันออกและภาคเหนือ(มีที่พักอาศัยในแต่ละเขตพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
jobAttribute
  1. อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
  3. ประสบการณ์ขายในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-3 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม (Water Treatment, Instrument, Fluid Connectors, Hydraulic Filtration) (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูดได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  6. ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, SolidWorks, AutoCad (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  7. มีทักษะในการสื่อสารการเจรจาที่ดี
  8. มีความรับผิดชอบงานสูง รักงานขายและบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  9. มีใบอนุญาตขับขี่และมีรถยนต์ส่วนตัว
companyBenefitcompanyBenefitLink
applyMethod
1.สมัครผ่าน Jobthai 2.สมัครผ่านทาง Email : dararat@dhrlt.com
jobContact
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 99/1-3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
fax : 02-678-2229
workLocation
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
directions
BTS ช่องนนทรีย์ และต่อ BRT สถานีถนนจันทน์
applySectionTitle
jobthai
jobthai
attachFile
attachFile
email
email
easyForm
easyForm
header