รับสมัครด่วน
24 ก.ค. 64

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฟรีฟอร์ม/ผลิตขวด PET (Production Manager)

pin location
pin location

อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon4 อัตรา
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการผลิตฟรีฟอร์ม(Perform)/ผลิตขวด PET 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 4. ลดการสูญเสียและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5. สรุปรายงานและปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตประจำวันและประจำเดือนเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร 6. ควบคุม ตรวจสอบ และวางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละเดีอนให้ได้ตามเป้าหมาย 7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรม อุตสาหการ และโพลิเมอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านการผลิตพรีฟอร์ม การฉีด PP,P,ผลิตขวด PET อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทการผลิตฟรีฟอร์มหรือการผลิตขวด PET อย่างน้อย 3 ปี
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001, ISO 22000, GMP & HACCP
  7. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
  8. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ฝ่ายบุคคล : คุณปรีญานุช สมนึก
บริษัท ที.ซี.เค. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
12 ม.3
ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี