30 ก.ค. 64

Operation Manager (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ) ประจำกรุงเทพ และหัวหิน

pin locationworkLocation
pin location

หลายจังหวัด

salary iconsalary
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon2
shortcutApply
jobDescription
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ดูแล 2. ตรวจสอบแผนงานประจำเดือนของผู้จัดการอาคารในหน่วยงานที่ดูแล และควบคุมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 3. ตรวจสอบแผนงานประจำเดือนของฝ่ายช่างอาคารในหน่วยงานที่ดูแล , แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน และ ควบคุมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 4. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ . ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค , ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของคู่สัญญานิติบุคคลอาคารชุดฯ , ขออนุมัติเบิกชดเชยเงินสดย่อย และงานเบิกจ่ายอื่นๆ ของหน่วยงานที่ดูแล 5. ตรวจสอบข้อความเนื้อหาในการจัดส่งหนังสือออก ถึง คณะกรรมการ และบุคคลภายนอกของหน่วยงานที่ดูแล 6. ตรวจสอบการจัดทำข่าวสารประจำเดือน และ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของหน่วยงานที่ดูแล 7. ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริหาร และรายงานการประชุมกรรมการ ของหน่วยงานที่ดูแล 8. ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญฯ และ รายงานการประชุมใหญ่สามัญฯ ของหน่วยงานที่ดูแล 9. วางแผนและสนับสนุนการบริหารหน่วยงานที่ดูแลให้มีมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด 10. สามารถรักษาการเป็นผู้จัดการอาคารในหน่วยงานที่บริษัทมอบหมายได้ 11. ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้จัดการอาคารหน่วยงานอื่นๆ 12. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
jobAttribute
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการอาคารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้ด้าน พรบ.อาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานด้านบริการ และการประสานงาน
  6. มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการและมีภาวะความเป็นผู้นำ
  7. มีความสามารถสือสารภาษาอังกฤษ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  9. เปิดรับประจำทั้่งกรุงเทพฯ และหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
companyBenefitcompanyBenefitLink
applyMethod
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครผ่านอีเมล - หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
jobContact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แอคคิวท์ เรียลตี้ กรุ๊ป /เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์
216/65 อาคาร แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
tel : 02-285-4645 ต่อ 102 / 094-552-8150
email : acute_10@trustmail.jobthai.com emailDescription
fax : 02-285-4644
workLocation
ประจำกรุงเทพฯ , นนทบุรี,สมุทรสาคร และหัวหิน
หลายจังหวัด
applySectionTitle
jobthai
jobthai
attachFile
attachFile
email
email
easyForm
easyForm