รับสมัครด่วน
3 ธ.ค. 64

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เครื่องสำอาง)

pin locationLocation
pin location

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.คิดค้นและพัฒนาสูตรตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตามความต้องการของลูกค้า 2.แก้ไขปรับปรุงสูตรตัวอย่างได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ลูกค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 4.ติดตามข่าวสาร ข้อมูลความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาสูตร 5.จัดทำเอกสารใบงาน คำนวนต้นทุนสูตร ตามปริมาณในระบบขอตัวอย่างจากลูกค้า 6.จัดทำข้อมูลลงในระบบส่วนส่วนกลาง 7.จัดทำ Product Spec
Qualifications
 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนา-วิจัย เครื่งอสำอางจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อกำหนดวิธีการแก้ไขสูตรผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างถูกต้อง
 5. มีความรู้ด้าน GMP และระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001, 14001, HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีความเสียสละ
 8. มีความขยันอดทน และ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติ
How to apply
 • สมัครงานผ่าน JobThai (Click Apply Now)
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • Contacts
  แผนกทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด (Zen Biotech)
  โครงการ Bigger Land 55/1 ม.3
  ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  Tel. : 095-489-0269, 02-016-2299 ต่อ 1101-4
  Email : hrzen_48@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  โครงการ Bigger land คลอง5
  ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  Directions
  รถประจำทางปรับอากาศสาย 543, ปอ.6250, รังสิต-ลำลูกกา
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company