24 ก.ย. 63

Technical Operator (ปฏิบัติงานกลางทะเล บริเวณเกาะสีชังจ.ชลบุรี)

pin locationLocation
pin location

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon4 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ปฏิบัติงานตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร ตามระบบงาน Checking (Daily check, Weekly check, Monthly check) - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร เพื่อให้พร้อมทำงาน ตลอดการขนถ่ายสินค้า - บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรเบื้องต้น จัดเตรียมอุปกรณ์ อะไหล่ เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมทำงานตลอดการขนถ่ายสินค้า - ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทั่วไป กรณีเกิดปัญหาหน้างาน , อุบัติเหตุต่างๆ ตามคำสั่ง ของหัวหน้า และผู้จัดการ - สนับสนุนทีมงาน Technical Specialist เมื่อมีการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงตามแผนงาน (PM, CM, BM) - สรุปปัญหา หรือสิ่งผิดปกติของเครื่องจักร รายงานหัวหน้า และผู้จัดการทราบโดยทันที - สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานหัวหน้า และผู้จัดการทราบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์ , เครื่องกล , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์งานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ปฏิบัติงานที่ทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเล (บริเวณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี)
  5. มีความยืดหยุ่นด้านวัน - เวลาทำงาน และสามารถทำงานเป็นกะได้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email
Contacts
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกฯ
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 หมู่ 2
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Email : doubleaco_164@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ปฏิบัติงาน ณ ทุ่นขนถ่ายสินค้ากลางทะเลบริเวณเกาะสีชัง
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.