2 มี.ค. 64

รองผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1)ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประกันคุณภาพในแต่ละหน่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของลูกค้าและกรมปศุสัตว์รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ 2)ควบคุมดูแลสุขอนามัยของโรงงาน/คลังสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดของลูกค้า,ประเทศลูกค้าและกรมปศุสัตว์ 3)สรุปข้อมูลคุณภาพเพื่อดูแนวโน้มของปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของลูกค้า,ประเทศลูกค้า,กรมปศุสัตว์และจัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหา 4)ควบคุมดูแลการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามข้อกาหนดของลูกค้าประเทศลูกค้าและกรมปศุสัตว์ 5)ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานประกันคุณภาพให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 6)ดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในแผนกประกันคุณภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7)ดำเนินการประสานงานกับสัตวแพทย์ประจาโรงงานเกี่ยวกับการดาเนินการผลิตให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกรมปศุสัตว์ 8)ให้คำแนะนาเกี่ยวกับข้อกาหนดของGMP,HACCP,BRCและISO9001 9)อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,สัตวศาสตร์,จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. ปริญญาโท มีประสบการณ์ในระบบประกันคุณภาพโรงงานผลิตอาหาร 3 ปีขึ้นไป หรือกรณีที่เคยปฏิบัติงานในโรงชาแหละและแปรรูปสัตว์ปีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft office
  4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการตรวจประเมินในห่วงโซ่อาหาร (Food Supply chain) บนพื้นฐานของความปลอดภัยอาหาร
  6. ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในระบบประกันคุณภาพโรงงานผลิตอาหาร 6 ปีขึ้นไป หรือกรณีที่เคยปฏิบัติงานในโรงชำแหละและแปรรูปสัตว์ปีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความรู้และผ่านการฝึกอบรมระบบความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) เช่น GMP,HACCP,BRC
  8. มีความรู้และผ่านการฝึกอบรมระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) เช่นISO 9001 , ISO 22000
วิธีการสมัคร
1. ส่งจดหมายสมัครงาน กรุณาแนบรูปถ่าย 2. ติดต่อสมัครได้ด้วยตนเอง 3. ส่ง E-mail สมัครงาน 4. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
209 ม.1 ถ.เทพารักษ์ กม.20.5
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-315-9400 ต่อ 9508, 9794, 9512,
อีเมล : hrgfpt14_123@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-315-9433
เว็บไซต์ : https://www.gfpt.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยรถตู้ : 1.รถตู้สายสำโรง - เคหะบางพลี 2.รถตู้สายบางนา - เคหะบางพลี เดินทางด้วยรถเมล์ : รถเมล์สีส้มสายสำโรง - บางบ่อ
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้