รับสมัครด่วน
26 พ.ย. 64

HR Supervisor/HR Officer (ประจำนวนคร ปทุมธานี)

pin locationLocation
pin location

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions iconHR Officer 3 , HR Payroll 2 อัตรา,GA 2 ,Training 1,Recruit 2
Apply
Job Descriptions
HR Supervisor ร่วมวางแผน ตรวจสอบ และปฏิบัติการในงานสรรหาว่าจ้าง ผลประโยชน์ตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ พัฒนาฝึกอบรม และธุรการอาคารสถานที่ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย HR Officer -คัดเลือกใบสมัครงาน นัดสัมภาษณ์ บันทึกผลสัมภาษณ์ ทำประวัติพนักงานใหม่ -สวัสดิการพนักงาน เช่น ความเรียบร้อยโรงอาหาร เบิกค่าอาหาร ชุดฟอร์มพนักงาน เป็นต้น -กฏระเบียบวินัย ร่วมสอบสวนทางวินัย และการทำเอกสารลงโทษทางวินัย -จัดทำเอกสารเสนออนุมัติพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม บันทึกประวัติการอบรม -จัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายสำนักงานประจำเดือน น้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ -ควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน รปภ. -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย HR Payroll - ตรวจสอบวันทำงานของพนักงาน (Time Attendance) - ตรวจสอบเอกสารใบลางานของพนักงาน - สรุปการจ่ายเงินเดือนของพนักงานประจำเดือน - งานอิื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Training -รับผิดชอบงานระบบมาตฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแผนก เช่น FSSC22000,BRC,ISO14001,ISO9001 -บันทึกการฝึกอบรม -จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในภายนอกและจัดการอบรมให้เป็นไปตามแผน -ยื่นเอกสารการฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. Supervisor อายุ 30 ปีขึ้นไป , Officer อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. มีประสบการณ์งานทรัพยากรมนุษย์สำนักงานและโรงงาน (Supervisor ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป , Officer ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป)
  4. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี คล่องตัว
  5. ใช้อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์สำนักงาน Word/Excel ได้ดี
  6. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด (Simple Foods Co., Ltd.)
เลขที่ 88 หมู่ที่ 20 ซอย 14/1 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : 02-190-2999#1200
Email : simplefood_55@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Directions
สำนักงานสาทร อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ สำนักงานนวนคร ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 88 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 14/1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company