7 มิ.ย. 64

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แผนอัตรากำลังคน สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 3.นำเสนอนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ตามแต่กรณีและความจำเป็น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ 4.สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลาและความสามารถในการ ทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ 5.รักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน 6.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องเข้าไปหาทางระงับ ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ์ 7.จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม และจัดบริการด้านสันทนาการ ตลอดจน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานอาจดำเนินงานด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 8.จัดทำโครงการ 5ส, Kaizen, Lean และความปลอดภัยในการทำงาน 9.จัดทำ Organization Chart องค์กรตามที่ได้รับนโยบาย 10.บริหารจัดการสภาพแวดล้อมในบริษัทให้เป็นไปตามเความเหมาะสมและนโยบายบริหารจัดการ 11.จัดทำและรักษาระบบบริหารจัดการในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์พร้อมทั้งจัดทำขั้นตอนการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 12.จัดทำและควบคุมระบบงานของแผนกให้เป็นไปตาม KPI 13.ปรับปรุง,วิเคราะห์,ป้องกันระบบงานของแผนกในกรณีที่ไม่เป็นไปตาม KPI 14.ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 15.ติดตามข่าวสารที่ทันสมัยที่เกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แล้วประกาศให้พนักงานรับทราบ 16.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย/หญิง
 2. วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในสายงาน 5-8 ปีขึ้นไป
 4. มีทักษะและความชำนาญในการใช้โปรแกรมเงินเดือน Bplus
 5. มีทักษะและความชำนาญในการใช้โปรแกรม Excel (Vlookup) เพื่อตรวจสอบงานค่าจ้าง/เงินเดือน และอื่นๆ
 6. มีทักษะการบริหารงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้
 7. จัดทำหลักสูตรและเป็นวิทยากรฝึกอบรมได้
 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
 9. มีความรู้ทางด้าน พรบ.แรงงานสัมพันธ์, พรบ.คุ้มครองแรงงาน และอื่นๆ
 10. ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 11. ผ่านการฝึกอบรม Internal Audit ISO9001:2015, QMR. จป.บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. ปฏิบัติงาน 2 เสาร์/เดือน และสามารถเดินทางปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานใหญ่-โรงงานได้
วิธีการสมัคร
1. ส่ง resume มาที่อีเมล hrm@woodtect.com 2. สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
ติดต่อ
คุณศุภรัตนา, คุณอริสา
บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ : 02-613-8989 ต่อ 300, 311
อีเมล : hrmwoodtect_56@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : http://www.woodtect.com/
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form