JobThai
16 มี.ค. 66

เทคนิคการผลิต (โรงงานปากช่อง)

pin location
pin location

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

salary icon
salary iconรายได้ขั้นต่ำ 12,000
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
•รับผิดชอบในการจัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมในการผลิตที่ได้รับมอบหมายให้ •ควบคุมการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน •รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามคุณภาพสินค้า •บำรุงรักษาเบื้องต้นกับเครื่องจักรที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ •ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนาตลอดจนฝึกสอนพนักงานผู้ช่วยให้มีทักษะตามที่บริษัทฯต้องการ •รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม •จัดทารายงานผลการผลิตประจาวัน เสนอผู้บังคับบัญชา
  1. เพศชาย
  2. วุฒิ ปวช. ปวส หรือ ปริญญาตรีต่อเนื่อง
  3. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
  5. ทางานเป็นกะได้
- สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
คุณรัตติกาล แสงอินทร์ (คุณออฟ)
บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา