JobThai
รับสมัครด่วน
8 มิ.ย. 66

ผู้จัดการแผนกบุคคล

pin location
pin location

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- วางแผนการทำงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของแผนก - จัดทำแผนงาน และติดตามการสรรหาคัดเลือกบุคลากร - ควบคุมกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ - วางแผนอบรมประจำปี และจัดอบรมตามแผน - จัดทำ KPI และปรังปรุง Org. เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง - ดูแลติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และใช้วางแผนในการบริหารพัฒนาพนักงาน - ควบคุมการดำเนินงานด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร - จัดทำ และนำเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายที่วางไว้ - ควบคุมการตรวจตราและบังคับใช้กฏระเบียบขององค์กร เพื่อรักษาระเบียบมาตรฐาน - ควบคุมติดตามการจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร - ควบคุมติดตามการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ข้อมูล ส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร - สรุปวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานของแผนก รวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
  1. เพศชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  4. มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์
  5. มีทักษะการบริหารที่ดี ,มีประสบการณ์ทางด้านงานระบบ ISO9001:2015,14001, 6S
  6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  7. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่ดี
  8. มีความรู้เกี่ยวกับการสำรวจค่าจ้าง สวัสดิการ การประเมินค่างาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  9. มีความรวดเร็วในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดีเยี่ยม และสามารถรับแรงกดดันได้ดี
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่านทาง E-mail - สมัครด้วยตนเอง - โทรติดต่อสอบถามโดยตรงที่เบอร์โทรด้านล่าง กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงานมาให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ** ใช้รูปถ่ายสี ขนาด 2"**
บุคคลและธุรการ
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
: 02-932-7788 ต่อ 107 หรือ 099-502-1414
LINE ID: 0995021414
ลาดพร้าว 64
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
- ซ.ลาดพร้าว 64 ซอยอยู่ตรงข้ามศึกษาภัณฑ์ลาดพร้าว (แยกไฟแดง) ให้ตรงเข้ามาในซ.ลาดพร้าว 64 จนสุดทาง จะเป็นทางโค้ง (ตรงทางโค้งมีป้ายชื่อบริษัทฯ สีเขียว) ให้เลี้ยวขวามา สังเกตซ้ายมือจะมีตึก 4 ชั้น(สีชมพู) มีป้ายชื่อบริษัทอยู่ด้านหน้าออฟฟิศ (ระยะทางประมาณ 1 กม. จากปากซอยลาดพร้าว 64) ครับ - หากผู้สมัครเดินทางมารถเมลล์ให้บอกว่ามาลงศึกษาภัณฑ์ (ลาดพร้าว) - สายรถเมล์ที่ ผ่าน ซ.ลาดพร้าว 64 = สาย 8,ปอ.137,ธรรมดา 137,ปอ.514,ธรรมดา 514 , ปอ.73ก , สาย 545 ,สาย 44 , สาย 92 ,สาย 145