รับสมัครด่วน
17 ก.ย. 63

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (สถาปนิก)

pin locationLocation
pin location

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา ด่วน
Apply
Job Descriptions
1.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.ศึกษาและปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้าง, เอกสารประกวดราคา, แบบแปลน และข้อกำหนด 3.ติดตามตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง 4.ตรวจสอบและให้ความเห็นแบบแปลนและวัสดุขออนุมัติใช้งาน 5.ควบคุมตรวจสอบและทดสอบคุณภาพผลงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด 6.ตรวจสอบผลการทดสอบของวัสดุทุกชนิดให้ถูกต้องตรงตาม ข้อกำหนดของสัญญา 7.ตรวจสอบ/เปรียบเทียบงานก่อสร้างกับสัญญา พร้อมประสานงานในการออกคำสั่งงานเปลี่ยนแปลง ตามขอบเขตรับผิดชอบ 8.ตรวจสอบวัดผลงานในการจ่ายเงินงวดและงานเปลี่ยนแปลง 9.เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาต่างๆ 10.ตรวจสอบหน่วยงานเป็นประจำวัน 11.ผลักดัน และเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานหลักที่วางไว้ 12.ติดตามและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของโครงการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 13.ตรวจสอบงานส่งมอบให้ลูกค้าตามขอบเขตรับผิดชอบ 14.ช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับผู้ตรวจสอบงาน ในการทำงาน
Qualifications
 1. อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ว.ส. (ก่อสร้าง, สถาปัตย์) หรือเทียบเท่า
 3. ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในการควบคุมงานก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
 4. ทักษะใช้ภาษาอังกฤษพอใช้
How to apply
 • สมัครด้วยตนเอง (หมู่บ้าน Biztown ใกล้กับ Big C ลาดพร้าว)
 • ส่งใบสมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • Contacts
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
  2521/17 บิซทาวน์ ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว
  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  Email : aeasia_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-530-5110
  Location
  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.