3 พ.ค. 64

เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้)

pin locationLocation
pin location
bts iconเจริญนคร
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • ตรวจสอบรายงานยอดขาย ให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายหรือสัญญาฝากขาย เพื่อสรุปยอดส่งให้ Supplier สามารถนำใบแจ้งหนี้มาวางบิลได้ตามเวลาที่กำหนด
 • ดำเนินการออกใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆจากลูกหนี้ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าบริการต่างๆ
 • ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้กับลูกค้า
 • ตรวจสอบรายการชำระเงินจากลูกค้ากับบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • ดำเนินการรับฝากเงิน ซึ่งประกอบด้วยเงินสด, เช็ครับ และการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • จัดเตรียมและรายงาน AR Aging รายเดือน เพื่อส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระ
 • กระทบยอดรายการบัญชีด้านลูกหนี้ และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินทางด้านบัญชีลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน และสิ้นปี ให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
 • จัดเตรียมรายงานภาษีขาย เพือนำส่ง ภ.พ.30 ให้กับกรมสรรพากรตามเวลาที่กำหนด
 • Qualifications
  1. เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
  2. การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและบัญชีลูกหนี้ อย่างน้อย 2 ปี
  4. มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบสูง
  6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  7. มีความรู้ทางด้านโปรแกรม SAP
  How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่าน E-mail พร้อมแนบ Resume
 • Contacts
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท สยาม ทาคาชิมาย่า (ประเทศไทย) จำกัด
  299 อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้นที่ บี 2 - ชั้น 4
  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  Tel. : 02-011-7500 ต่อ 1116, 1117
  Email : stkrecruit_01@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-011-7555
  Location
  ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมาย่า
  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
  Directions
 • รถไฟฟ้า BTS สถานีเจริญนคร
 • ท่าเรือคลองสาน
 • รถโดยสารประจำทาง สาย 3,6,84,88,89,111,105,106,120,149 / ปอ. 5,84,111
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.