รับสมัครด่วน
26 พ.ย. 64

หัวหน้างานบัญชีต้นทุน/เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำนวนคร จ.ปทุมธานี)

pin location
pin location

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions iconหัวหน้างาน 1 ตำแหน่ง , เจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง
1.จัดทำบัญชีต้นทุนโรงงานทั้งระบบ 2.วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต 3.จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายและข้อมูลฝ่ายผลิต 4.จัดทำและตรวจสอบสต๊อกสินค้าคงเหลือ 5.เสนอแนวทางลดต้นทุนสินค้า และต้นทุนการผลิต 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในงานระดับหัวหน้างาน ด้านบัญชีต้นทุน ธุรกิจผลิตอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
  4. มีทักษะการคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
  5. เคยใช้โปรแกรมบัญชี Forma และ SAP จะเป็นประโยชน์ยิ่ง
  6. ใช้ Excel ขั้น Advanced ได้
  7. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่าน JobThai
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด (Simple Foods Co., Ltd.)
เลขที่ 88 หมู่ที่ 20 ซอย 14/1 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
: 02-190-2999#1200
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาทร อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ สำนักงานนวนคร ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 88 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 14/1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120