รับสมัครด่วน
17 มิ.ย. 64

STGT-HY ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ. ชุมพรด่วน!!

pin locationLocation
pin location

อ.ปะทิว จ.ชุมพร

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและเงินงบประมาณ 2.ควบคุมดูแลด้านกฏหมายแรงงาน และสวัสดิการพนักงาน 3.จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนารวมทั้งจัดทำ Competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 4.ดูแลรับผิดชอบให้พนักงาน ปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบวินัยของบริษัท 5.รับผิดชอบเรื่องการวิเคราะห์และบริหารงานด้านค่าตอบแทน 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,รัฐประศาสนศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ผ่านงานด้านการบังคับบัญชาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  4. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  5. โครงสร้าง ภารกิจและหน้าที่งานของแต่ละหน่วยงานในองค์กร และการคำนวณค่าจ้าง และค่าแรงรายเหมา
  6. ระบบงานคุณภาพ และ Productivity
  7. ทักษะการนำเสนอและการติดต่อประสานงาน
  8. การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ช่องทางด่วน Link https://signin.eunite.com/eunite/redirect/RedirectServletCentral?s=V2&accid=STAI&rec=AR_AppForm& - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆทางอีเมล Jobs@sritranggroup.com - ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม - สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่าง *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
Contacts
คุณวุฒิไกร สุริยะไพบูลย์วัฒนา (พี่ไก่)/คุณเอื้อมพร เครือสุวรรณ(พี่น้ำฝน)
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 110 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ตรงข้ามโรงเรียนส่องแสงพาณิชยการ)
Tel. : 074-471-471 ต่อ 1325
Email : sritranggroup_607@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
สามารถเดินทางไปเรียนงาน ณ สาขาอื่นๆได้
ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company