type icon

กฎหมาย

23,516

การตลาด

129,837

เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่

28,925

ขาย

180,496

เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม

48,353

คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์

112,130

งานการเงิน-ธนาคาร

53,327

งานขนส่ง-คลังสินค้า

134,625

งานนำเข้า-ส่งออก

51,662

งานบริการลูกค้า-Call Center

161,200

งานบัญชี

199,092

งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costume

4,249

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป

569,053

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO

42,360

ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์

190,035

นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา

17,950

บุคคล/ฝึกอบรม

161,126

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

297,970

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO

57,170

แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ

2,821

แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข

28,073

ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง

4,856

แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน

3,225

โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา

48,184

ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว

26,776

เลขานุการ

33,436

วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )

26,602

วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา

83,403

วิศวกร

180,924

ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ

51,576

ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์

40,899

สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์

30,541

สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา

19,839

เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น

5,243

ออกแบบเว็บไซต์/Web

13,627

อัญมณีและเครื่องประดับ

2,534

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

51,678

อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ

44,391

งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว

49,006

Freelance

17,238

อื่นๆ

13,177
type icon

กฎหมาย

36,975

การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์

47,745

การตลาด/การขาย

136,233

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

233,071

การโรงแรม/ท่องเที่ยว

60,578

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

49,721

คลังสินค้า/Logistics

47,279

ความปลอดภัย/จป./อนามัย

18,618

คหกรรมศาสตร์/เสื้อผ้า/สิ่งทอ

10,619

ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม

82,162

ช่างก่อสร้าง/ ช่างสำรวจ

30,340

ช่างเครื่อง/ช่างยนต์

72,383

ช่างโลหะ

11,324

ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์

182,982

ช่างอื่นๆ

4,955

ติดต่อต่างประเทศ/Import-Export

12,098

เทคโนโลยีการผลิต

24,150

เทคโนโลยีการพิมพ์

3,097

เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech

8,412

นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน

62,452

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

346,411

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT

86,786

แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

31,739

ภูมิศาสตร์/GIS

5,940

รัฐศาสตร์

68,191

เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

220,708

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี

67,909

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

19,117

วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน

2,608

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ

14,867

วิศวกรรมเคมี

11,396

วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

46,335

วิศวกรรมโยธา/สำรวจ

29,170

วิศวกรรมสาขาอื่นๆ

25,160

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

5,721

วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม

7,843

วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน

80,167

ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design

37,468

เศรษฐศาสตร์

23,712

สถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกแต่งภายใน

20,921

สถิติศาสตร์

8,449

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์

115,055

อาหาร-โภชนาการ/ วิทยาศาสตร์การอาหาร

42,778

อื่นๆ

20,913
type icon

ต่างประเทศ

2,037

กระบี่

3,741

กรุงเทพมหานคร

555,682

กาญจนบุรี

10,966

กาฬสินธุ์

9,798

กำแพงเพชร

7,013

ขอนแก่น

31,552

จันทบุรี

5,763

ฉะเชิงเทรา

31,106

ชลบุรี

158,169

ชัยนาท

3,602

ชัยภูมิ

10,165

ชุมพร

4,272

ตรัง

5,639

ตราด

2,077

ตาก

5,476

นครนายก

5,077

นครปฐม

34,575

นครพนม

5,260

นครราชสีมา

48,902

นครศรีธรรมราช

15,353

นครสวรรค์

12,520

นนทบุรี

99,847

นราธิวาส

2,934

น่าน

6,164

บึงกาฬ

2,447

บุรีรัมย์

13,736

ปทุมธานี

101,362

ประจวบคีรีขันธ์

6,327

ปราจีนบุรี

19,009

ปัตตานี

3,061

พระนครศรีอยุธยา

41,572

พะเยา

6,333

พังงา

1,723

พัทลุง

4,673

พิจิตร

4,996

พิษณุโลก

13,453

ภูเก็ต

8,469

มหาสารคาม

11,039

มุกดาหาร

3,252

ยะลา

2,730

ยโสธร

4,435

ระนอง

1,108

ระยอง

75,627

ราชบุรี

15,467

ร้อยเอ็ด

13,283

ลพบุรี

10,657

ลำปาง

16,745

ลำพูน

8,280

ศรีสะเกษ

10,796

สกลนคร

8,900

สงขลา

21,520

สตูล

1,976

สมุทรปราการ

149,738

สมุทรสงคราม

3,822

สมุทรสาคร

35,877

สระบุรี

24,436

สระแก้ว

5,909

สิงห์บุรี

3,275

สุพรรณบุรี

10,947

สุราษฎร์ธานี

13,014

สุรินทร์

13,021

สุโขทัย

6,221

หนองคาย

4,988

หนองบัวลำภู

4,173

อำนาจเจริญ

3,150

อุดรธานี

17,131

อุตรดิตถ์

5,175

อุทัยธานี

2,874

อุบลราชธานี

17,795

อ่างทอง

4,679

เชียงราย

12,328

เชียงใหม่

33,682

เพชรบุรี

6,279

เพชรบูรณ์

9,851

เลย

6,223

แพร่

7,153

แม่ฮ่องสอน

943
background_footer