ค้นประวัติ คุณภาพครอบคลุมกว่า 140 สายอาชีพ
คุณภาพครอบคลุมกว่า 140 สายอาชีพ
จาก Candidate กว่า 1,750,000 คน
ที่พร้อมจะร่วมงานกับคุณ
ค้นประวัติคนหางานคุณภาพหลากอาชีพ เช่น งานขาย งานการตลาด งาน IT ที่พร้อมจะร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ
ทดลองค้นประวัติ
เลือกหมวดงานที่ต้องการ แล้วกดปุ่มค้นประวัติ
ฐานข้อมูลผู้ฝากประวัติ แยกตามประเภท
type icon
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
กฎหมาย
22,060
การตลาด
114,483
เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
26,615
ขาย
158,349
เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม
43,014
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
102,419
งานการเงิน-ธนาคาร
35,471
งานขนส่ง-คลังสินค้า
116,705
งานนำเข้า-ส่งออก
46,722
งานบริการลูกค้า-Call Center
143,515
งานบัญชี
185,365
งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costume
3,580
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
508,233
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO
38,194
ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์
167,242
นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
15,183
บุคคล/ฝึกอบรม
150,332
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
266,608
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
49,843
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ
2,431
แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข
24,068
ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
4,387
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน
2,763
โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา
41,731
ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว
24,569
เลขานุการ
30,003
วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )
24,481
วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
74,873
วิศวกร
159,227
ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ
44,769
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์
35,999
สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์
28,597
สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
18,347
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น
5,051
ออกแบบเว็บไซต์/Web
11,290
อัญมณีและเครื่องประดับ
2,513
อาจารย์/ครู/งานวิชาการ
46,962
อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ
39,025
งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว
43,028
Freelance
13,351
อื่นๆ
14,227
type icon
สาขาวิชา
กฎหมาย
34,201
การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์
43,569
การตลาด/การขาย
126,237
การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
219,954
การโรงแรม/ท่องเที่ยว
49,493
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
44,867
คลังสินค้า/Logistics
38,390
ความปลอดภัย/จป./อนามัย
16,060
คหกรรมศาสตร์/เสื้อผ้า/สิ่งทอ
9,774
ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม
74,876
ช่างก่อสร้าง/ ช่างสำรวจ
27,711
ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
67,831
ช่างโลหะ
10,472
ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
167,463
ช่างอื่นๆ
3,946
ติดต่อต่างประเทศ/Import-Export
9,587
เทคโนโลยีการผลิต
20,797
เทคโนโลยีการพิมพ์
2,744
เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech
7,746
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
56,599
บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
317,974
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
79,647
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
27,363
ภูมิศาสตร์/GIS
5,382
รัฐศาสตร์
62,260
เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
203,771
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี
60,273
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
17,498
วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน
2,339
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ
13,255
วิศวกรรมเคมี
10,131
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
41,632
วิศวกรรมโยธา/สำรวจ
24,925
วิศวกรรมสาขาอื่นๆ
20,422
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล
5,067
วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม
6,913
วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
72,285
ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design
33,435
เศรษฐศาสตร์
20,554
สถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกแต่งภายใน
18,361
สถิติศาสตร์
7,438
อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
96,776
อาหาร-โภชนาการ/ วิทยาศาสตร์การอาหาร
38,101
อื่นๆ
23,463
type icon
ภูมิลำเนา
ต่างประเทศ
1,846
กระบี่
3,266
กรุงเทพมหานคร
494,476
กาญจนบุรี
9,743
กาฬสินธุ์
9,224
กำแพงเพชร
6,186
ขอนแก่น
28,859
จันทบุรี
5,272
ฉะเชิงเทรา
28,111
ชลบุรี
143,923
ชัยนาท
3,288
ชัยภูมิ
9,367
ชุมพร
3,862
ตรัง
5,097
ตราด
1,965
ตาก
5,009
นครนายก
4,586
นครปฐม
30,305
นครพนม
4,750
นครราชสีมา
44,368
นครศรีธรรมราช
14,006
นครสวรรค์
11,166
นนทบุรี
87,428
นราธิวาส
2,606
น่าน
5,803
บึงกาฬ
2,218
บุรีรัมย์
12,496
ปทุมธานี
87,994
ประจวบคีรีขันธ์
5,732
ปราจีนบุรี
17,204
ปัตตานี
2,729
พระนครศรีอยุธยา
37,255
พะเยา
5,878
พังงา
1,522
พัทลุง
4,368
พิจิตร
4,488
พิษณุโลก
12,194
ภูเก็ต
7,196
มหาสารคาม
10,247
มุกดาหาร
3,058
ยะลา
2,440
ยโสธร
4,077
ระนอง
966
ระยอง
66,860
ราชบุรี
13,676
ร้อยเอ็ด
12,107
ลพบุรี
9,757
ลำปาง
15,510
ลำพูน
7,534
ศรีสะเกษ
9,892
สกลนคร
8,353
สงขลา
19,183
สตูล
1,783
สมุทรปราการ
133,494
สมุทรสงคราม
3,361
สมุทรสาคร
31,881
สระบุรี
22,098
สระแก้ว
5,444
สิงห์บุรี
3,038
สุพรรณบุรี
9,765
สุราษฎร์ธานี
11,490
สุรินทร์
12,063
สุโขทัย
5,744
หนองคาย
4,513
หนองบัวลำภู
3,888
อำนาจเจริญ
2,912
อุดรธานี
15,681
อุตรดิตถ์
4,739
อุทัยธานี
2,612
อุบลราชธานี
16,151
อ่างทอง
4,325
เชียงราย
10,809
เชียงใหม่
29,486
เพชรบุรี
5,644
เพชรบูรณ์
8,981
เลย
5,834
แพร่
6,681
แม่ฮ่องสอน
848
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
อายุ
ภาค
background_footer