Search for the right candidates

from 1,750,000 resumes

over 140 career backgrounds

ค้นประวัติคนหางานคุณภาพหลากอาชีพ เช่น งานขาย งานการตลาด งาน IT ที่พร้อมจะร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ
Candidates’ Resumes Preview
Choose preferred job category, then click “Search”.
Overview of Candidate Database
type icon
Preferred Jobs to apply

กฎหมาย

22,058

การตลาด

119,615

เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่

27,134

ขาย

166,546

เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม

44,952

คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์

104,911

งานการเงิน-ธนาคาร

45,080

งานขนส่ง-คลังสินค้า

122,581

งานนำเข้า-ส่งออก

48,280

งานบริการลูกค้า-Call Center

150,270

งานบัญชี

188,141

งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costume

3,958

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป

527,620

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO

39,810

ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์

173,569

นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา

16,337

บุคคล/ฝึกอบรม

152,113

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

274,914

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO

52,796

แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ

2,594

แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข

26,007

ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง

4,520

แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน

2,949

โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา

44,350

ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว

25,595

เลขานุการ

31,077

วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )

25,252

วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา

77,841

วิศวกร

167,372

ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ

47,381

ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์

37,441

สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์

28,937

สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา

18,793

เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น

5,002

ออกแบบเว็บไซต์/Web

12,223

อัญมณีและเครื่องประดับ

2,463

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

48,605

อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ

41,095

งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว

44,607

Freelance

15,020

อื่นๆ

13,049
type icon
Field of study

กฎหมาย

34,549

การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์

44,687

การตลาด/การขาย

127,721

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

220,233

การโรงแรม/ท่องเที่ยว

54,380

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

46,611

คลังสินค้า/Logistics

42,278

ความปลอดภัย/จป./อนามัย

17,160

คหกรรมศาสตร์/เสื้อผ้า/สิ่งทอ

9,977

ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม

76,367

ช่างก่อสร้าง/ ช่างสำรวจ

28,329

ช่างเครื่อง/ช่างยนต์

67,867

ช่างโลหะ

10,560

ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์

170,158

ช่างอื่นๆ

4,308

ติดต่อต่างประเทศ/Import-Export

10,738

เทคโนโลยีการผลิต

21,933

เทคโนโลยีการพิมพ์

2,821

เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech

7,952

นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน

58,465

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

324,827

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT

81,458

แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

29,408

ภูมิศาสตร์/GIS

5,564

รัฐศาสตร์

63,932

เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

207,727

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี

63,145

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

18,068

วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน

2,443

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ

13,832

วิศวกรรมเคมี

10,568

วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

43,051

วิศวกรรมโยธา/สำรวจ

26,778

วิศวกรรมสาขาอื่นๆ

22,317

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

5,319

วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม

7,261

วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน

74,773

ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design

34,870

เศรษฐศาสตร์

21,885

สถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกแต่งภายใน

19,326

สถิติศาสตร์

7,875

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์

104,606

อาหาร-โภชนาการ/ วิทยาศาสตร์การอาหาร

39,665

อื่นๆ

20,835
type icon
Domicile

ต่างประเทศ

1,915

กระบี่

3,432

กรุงเทพมหานคร

515,556

กาญจนบุรี

10,212

กาฬสินธุ์

9,347

กำแพงเพชร

6,471

ขอนแก่น

29,595

จันทบุรี

5,375

ฉะเชิงเทรา

28,930

ชลบุรี

146,970

ชัยนาท

3,405

ชัยภูมิ

9,544

ชุมพร

4,009

ตรัง

5,267

ตราด

1,966

ตาก

5,134

นครนายก

4,755

นครปฐม

31,762

นครพนม

4,878

นครราชสีมา

45,671

นครศรีธรรมราช

14,391

นครสวรรค์

11,694

นนทบุรี

92,051

นราธิวาส

2,701

น่าน

5,864

บึงกาฬ

2,273

บุรีรัมย์

12,917

ปทุมธานี

92,414

ประจวบคีรีขันธ์

5,935

ปราจีนบุรี

17,504

ปัตตานี

2,812

พระนครศรีอยุธยา

38,311

พะเยา

6,000

พังงา

1,590

พัทลุง

4,422

พิจิตร

4,668

พิษณุโลก

12,538

ภูเก็ต

7,791

มหาสารคาม

10,429

มุกดาหาร

3,079

ยะลา

2,553

ยโสธร

4,178

ระนอง

1,026

ระยอง

69,330

ราชบุรี

14,335

ร้อยเอ็ด

12,410

ลพบุรี

9,983

ลำปาง

15,865

ลำพูน

7,769

ศรีสะเกษ

10,003

สกลนคร

8,387

สงขลา

19,834

สตูล

1,844

สมุทรปราการ

138,891

สมุทรสงคราม

3,511

สมุทรสาคร

33,256

สระบุรี

22,777

สระแก้ว

5,567

สิงห์บุรี

3,073

สุพรรณบุรี

10,146

สุราษฎร์ธานี

12,027

สุรินทร์

12,256

สุโขทัย

5,869

หนองคาย

4,687

หนองบัวลำภู

3,928

อำนาจเจริญ

2,957

อุดรธานี

16,022

อุตรดิตถ์

4,853

อุทัยธานี

2,715

อุบลราชธานี

16,596

อ่างทอง

4,379

เชียงราย

11,301

เชียงใหม่

30,999

เพชรบุรี

5,850

เพชรบูรณ์

9,239

เลย

5,905

แพร่

6,740

แม่ฮ่องสอน

894
Education
Work Experience
Age
Region
background_footer