JobThai
type icon

กฎหมาย

26,327

การตลาด

144,628

เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่

31,704

ขาย

198,678

เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม

54,951

คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์

124,329

งานการเงิน-ธนาคาร

65,250

งานขนส่ง-คลังสินค้า

153,810

งานนำเข้า-ส่งออก

57,097

งานบริการลูกค้า-Call Center

176,099

งานบัญชี

216,693

งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costume

4,854

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป

635,475

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO

47,080

ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์

217,734

นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา

21,058

บุคคล/ฝึกอบรม

177,488

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

344,084

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO

64,560

แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ

3,060

แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข

30,985

ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง

5,353

แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน

3,550

โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา

54,302

ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว

28,596

เลขานุการ

36,534

วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )

29,027

วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา

93,319

วิศวกร

205,535

ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ

58,690

ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์

44,456

สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์

32,947

สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา

21,128

เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น

5,564

ออกแบบเว็บไซต์/Web

15,477

อัญมณีและเครื่องประดับ

2,640

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

56,646

อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ

48,646

งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว

56,739

Freelance

21,778

อื่นๆ

13,340
type icon

กฎหมาย

41,448

การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์

52,913

การตลาด/การขาย

149,553

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

252,425

การโรงแรม/ท่องเที่ยว

68,924

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

55,949

คลังสินค้า/Logistics

55,419

ความปลอดภัย/จป./อนามัย

21,201

คหกรรมศาสตร์/เสื้อผ้า/สิ่งทอ

11,595

ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม

91,047

ช่างก่อสร้าง/ ช่างสำรวจ

33,704

ช่างเครื่อง/ช่างยนต์

81,782

ช่างโลหะ

12,701

ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์

205,410

ช่างอื่นๆ

6,111

ติดต่อต่างประเทศ/Import-Export

14,021

เทคโนโลยีการผลิต

28,339

เทคโนโลยีการพิมพ์

3,480

เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech

9,247

นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน

68,622

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

382,110

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT

95,681

แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

34,852

ภูมิศาสตร์/GIS

6,601

รัฐศาสตร์

75,815

เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

241,779

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี

76,883

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

20,996

วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน

3,029

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ

16,718

วิศวกรรมเคมี

13,067

วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

52,273

วิศวกรรมโยธา/สำรวจ

33,406

วิศวกรรมสาขาอื่นๆ

30,350

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

6,514

วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม

8,762

วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน

89,717

ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design

41,890

เศรษฐศาสตร์

26,583

สถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกแต่งภายใน

23,547

สถิติศาสตร์

9,529

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์

132,091

อาหาร-โภชนาการ/ วิทยาศาสตร์การอาหาร

48,071

อื่นๆ

20,937
type icon

ต่างประเทศ

2,199

กระบี่

4,152

กรุงเทพมหานคร

612,732

กาญจนบุรี

12,315

กาฬสินธุ์

10,724

กำแพงเพชร

7,816

ขอนแก่น

34,981

จันทบุรี

6,481

ฉะเชิงเทรา

35,081

ชลบุรี

178,460

ชัยนาท

4,014

ชัยภูมิ

11,261

ชุมพร

4,744

ตรัง

6,268

ตราด

2,228

ตาก

5,991

นครนายก

5,659

นครปฐม

38,924

นครพนม

5,880

นครราชสีมา

54,585

นครศรีธรรมราช

17,085

นครสวรรค์

13,873

นนทบุรี

112,333

นราธิวาส

3,354

น่าน

6,755

บึงกาฬ

2,729

บุรีรัมย์

15,380

ปทุมธานี

116,226

ประจวบคีรีขันธ์

7,016

ปราจีนบุรี

21,546

ปัตตานี

3,645

พระนครศรีอยุธยา

47,566

พะเยา

6,957

พังงา

1,876

พัทลุง

5,140

พิจิตร

5,498

พิษณุโลก

15,091

ภูเก็ต

9,421

มหาสารคาม

11,963

มุกดาหาร

3,580

ยะลา

3,137

ยโสธร

4,920

ระนอง

1,268

ระยอง

89,351

ราชบุรี

17,564

ร้อยเอ็ด

14,682

ลพบุรี

11,933

ลำปาง

18,243

ลำพูน

9,257

ศรีสะเกษ

11,973

สกลนคร

9,913

สงขลา

24,253

สตูล

2,220

สมุทรปราการ

166,797

สมุทรสงคราม

4,304

สมุทรสาคร

40,890

สระบุรี

27,394

สระแก้ว

6,494

สิงห์บุรี

3,670

สุพรรณบุรี

12,202

สุราษฎร์ธานี

14,438

สุรินทร์

14,373

สุโขทัย

6,873

หนองคาย

5,447

หนองบัวลำภู

4,685

อำนาจเจริญ

3,443

อุดรธานี

18,904

อุตรดิตถ์

5,716

อุทัยธานี

3,162

อุบลราชธานี

19,855

อ่างทอง

5,211

เชียงราย

13,946

เชียงใหม่

38,054

เพชรบุรี

7,116

เพชรบูรณ์

10,849

เลย

6,734

แพร่

7,849

แม่ฮ่องสอน

1,043
background_footer