JobThai
type icon

งาน E-Commerce

2,583

งานกฎหมาย

29,009

งานการตลาด

158,066

งานการเงิน/ธนาคาร

75,130

งานก่อสร้างสถาปัตยกรรม

59,849

งานขนส่งและคลังสินค้า

170,408

งานขับรถ

47,854

งานขาย

215,222

งานคอมพิวเตอร์/ไอที

138,653

งานจัดซื้อ/งานธุรการ/ประสานงาน

689,015

งานช่างเทคนิค

242,549

งานด้านสุขภาพ/ฟิตเนส/สปา

21,847

งานทรัพยากรบุคคล

192,480

งานนักวิจัย/วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ธนาคาร)

30,429

งานนำเข้า/ส่งออก

61,013

งานบริการด้านการแพทย์

33,693

งานบริการลูกค้า

192,809

งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

52,980

งานบัญชี

230,845

งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง

5,448

งานประกันภัย

1,263

งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

386,970

งานผู้บริหาร

70,807

งานภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง

5,814

งานรักษาความปลอดภัย

3,436

งานล่าม/การท่องเที่ยว/จองห้อง/จองตั๋ว

31,126

งานวิชาการ

60,495

งานวิทยาศาสตร์

99,958

งานวิศวกรรม

227,947

งานสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย

50,690

งานสื่อสารมวลชน/งานโฆษณา

37,006

งานออกแบบ/กราฟิก/ช่างภาพ

65,507

งานออกแบบเว็บไซต์/Web

17,836

งานอัญมณีและเครื่องประดับ

2,779

งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง

33,800

งานเขียน/พิสูจน์อักษร/นักแปล/บรรณาธิการ

23,018

งานเขียนแบบ

58,026

งานเลขานุการ

38,865

งานเสื้อผ้า/สิ่งทอ

5,939

งานแม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน

3,942

งานพาร์ทไทม์/พนักงานชั่วคราว

62,692

Freelance

26,155

อื่นๆ

13,656
type icon

กฎหมาย

42,323

การตลาด/การขาย

128,740

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

246,542

การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์

50,882

การโรงแรม/ท่องเที่ยว

69,109

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

60,325

คลังสินค้า/Logistics

58,984

ความปลอดภัย/จป./อนามัย

22,555

คหกรรมศาสตร์/เสื้อผ้า/สิ่งทอ

10,946

ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม

80,295

ช่างก่อสร้าง/ ช่างสำรวจ

26,735

ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์

160,281

ช่างอื่นๆ

6,471

ช่างเครื่อง/ช่างยนต์

66,653

ช่างโลหะ

10,319

ติดต่อต่างประเทศ/Import-Export

15,451

นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน

72,986

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

277,349

ภูมิศาสตร์/GIS

7,062

รัฐศาสตร์

80,957

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี

79,792

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

21,879

วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน

3,226

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ

18,458

วิศวกรรมสาขาอื่นๆ

33,887

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

6,791

วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม

9,156

วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน

94,527

วิศวกรรมเคมี

12,924

วิศวกรรมโยธา/สำรวจ

35,037

ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design

40,859

สถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกแต่งภายใน

21,664

สถิติศาสตร์

10,027

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์

141,098

อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร

47,746

อื่นๆ

19,571

เทคโนโลยีการผลิต

30,411

เทคโนโลยีการพิมพ์

3,332

เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech

9,356

เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

201,697

เศรษฐศาสตร์

27,904

แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

35,722

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT

96,958

วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

55,502
type icon

ต่างประเทศ

2,521

กระบี่

4,577

กรุงเทพมหานคร

663,734

กาญจนบุรี

13,405

กาฬสินธุ์

11,576

กำแพงเพชร

8,558

ขอนแก่น

37,961

จันทบุรี

7,103

ฉะเชิงเทรา

38,732

ชลบุรี

197,826

ชัยนาท

4,331

ชัยภูมิ

12,080

ชุมพร

5,132

เชียงราย

15,117

เชียงใหม่

41,850

ตรัง

6,805

ตราด

2,408

ตาก

6,511

นครนายก

6,099

นครปฐม

42,791

นครพนม

6,497

นครราชสีมา

59,125

นครศรีธรรมราช

18,532

นครสวรรค์

15,054

นนทบุรี

122,819

นราธิวาส

3,739

น่าน

7,177

บึงกาฬ

2,961

บุรีรัมย์

16,700

ปทุมธานี

128,378

ประจวบคีรีขันธ์

7,586

ปราจีนบุรี

23,769

ปัตตานี

4,076

พระนครศรีอยุธยา

53,075

พะเยา

7,406

พังงา

2,001

พัทลุง

5,557

พิจิตร

5,917

พิษณุโลก

16,536

เพชรบุรี

7,842

เพชรบูรณ์

11,632

แพร่

8,351

ภูเก็ต

10,352

มหาสารคาม

12,884

มุกดาหาร

3,912

แม่ฮ่องสอน

1,134

ยโสธร

5,339

ยะลา

3,448

ร้อยเอ็ด

15,705

ระนอง

1,381

ระยอง

102,515

ราชบุรี

19,289

ลพบุรี

13,062

ลำปาง

19,448

ลำพูน

10,199

เลย

7,233

ศรีสะเกษ

12,990

สกลนคร

10,874

สงขลา

26,720

สตูล

2,448

สมุทรปราการ

182,224

สมุทรสงคราม

4,741

สมุทรสาคร

45,462

สระแก้ว

6,941

สระบุรี

29,972

สิงห์บุรี

3,954

สุโขทัย

7,446

สุพรรณบุรี

13,263

สุราษฎร์ธานี

15,696

สุรินทร์

15,498

หนองคาย

5,886

หนองบัวลำภู

5,057

อ่างทอง

5,689

อำนาจเจริญ

3,712

อุดรธานี

20,502

อุตรดิตถ์

6,336

อุทัยธานี

3,431

อุบลราชธานี

21,603
background_footer