ค้นประวัติ คุณภาพครอบคลุมกว่า 140 สายอาชีพ
คุณภาพครอบคลุมกว่า 140 สายอาชีพ
จาก Candidate กว่า 1,750,000 คน
ที่พร้อมจะร่วมงานกับคุณ
ค้นประวัติคนหางานคุณภาพหลากอาชีพ เช่น งานขาย งานการตลาด งาน IT ที่พร้อมจะร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ
ทดลองค้นประวัติ
เลือกหมวดงานที่ต้องการ แล้วกดปุ่มค้นประวัติ
ฐานข้อมูลผู้ฝากประวัติ แยกตามประเภท
type icon
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
กฎหมาย
22,002
การตลาด
114,119
เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
26,555
ขาย
158,057
เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม
42,833
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
102,099
งานการเงิน-ธนาคาร
35,644
งานขนส่ง-คลังสินค้า
116,436
งานนำเข้า-ส่งออก
46,532
งานบริการลูกค้า-Call Center
143,294
งานบัญชี
184,713
งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costume
3,585
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
507,060
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO
38,088
ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์
167,007
นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
15,165
บุคคล/ฝึกอบรม
149,896
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
265,971
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
49,826
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ
2,426
แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข
24,054
ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
4,379
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน
2,764
โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา
41,611
ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว
24,528
เลขานุการ
29,911
วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )
24,447
วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
74,619
วิศวกร
158,683
ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ
44,654
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์
35,945
สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์
28,520
สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
18,309
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น
5,024
ออกแบบเว็บไซต์/Web
11,281
อัญมณีและเครื่องประดับ
2,507
อาจารย์/ครู/งานวิชาการ
46,864
อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ
38,980
งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว
42,943
Freelance
13,353
อื่นๆ
14,124
type icon
สาขาวิชา
กฎหมาย
34,142
การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์
43,487
การตลาด/การขาย
125,682
การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
219,078
การโรงแรม/ท่องเที่ยว
49,463
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
44,815
คลังสินค้า/Logistics
38,380
ความปลอดภัย/จป./อนามัย
16,016
คหกรรมศาสตร์/เสื้อผ้า/สิ่งทอ
9,757
ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม
74,727
ช่างก่อสร้าง/ ช่างสำรวจ
27,602
ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
67,648
ช่างโลหะ
10,442
ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
166,981
ช่างอื่นๆ
3,932
ติดต่อต่างประเทศ/Import-Export
9,583
เทคโนโลยีการผลิต
20,746
เทคโนโลยีการพิมพ์
2,730
เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech
7,717
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
56,459
บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
317,023
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
79,418
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
27,355
ภูมิศาสตร์/GIS
5,370
รัฐศาสตร์
62,137
เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
203,172
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี
60,088
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
17,473
วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน
2,322
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ
13,236
วิศวกรรมเคมี
10,096
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
41,485
วิศวกรรมโยธา/สำรวจ
24,830
วิศวกรรมสาขาอื่นๆ
20,404
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล
5,038
วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม
6,892
วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
71,934
ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design
33,357
เศรษฐศาสตร์
20,508
สถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกแต่งภายใน
18,310
สถิติศาสตร์
7,419
อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
96,638
อาหาร-โภชนาการ/ วิทยาศาสตร์การอาหาร
37,947
อื่นๆ
23,269
type icon
ภูมิลำเนา
ต่างประเทศ
1,851
กระบี่
3,259
กรุงเทพมหานคร
493,122
กาญจนบุรี
9,720
กาฬสินธุ์
9,209
กำแพงเพชร
6,163
ขอนแก่น
28,810
จันทบุรี
5,259
ฉะเชิงเทรา
28,033
ชลบุรี
143,498
ชัยนาท
3,284
ชัยภูมิ
9,349
ชุมพร
3,860
ตรัง
5,090
ตราด
1,956
ตาก
4,998
นครนายก
4,561
นครปฐม
30,224
นครพนม
4,742
นครราชสีมา
44,257
นครศรีธรรมราช
13,962
นครสวรรค์
11,143
นนทบุรี
87,208
นราธิวาส
2,608
น่าน
5,785
บึงกาฬ
2,211
บุรีรัมย์
12,492
ปทุมธานี
87,712
ประจวบคีรีขันธ์
5,716
ปราจีนบุรี
17,154
ปัตตานี
2,726
พระนครศรีอยุธยา
37,162
พะเยา
5,868
พังงา
1,521
พัทลุง
4,358
พิจิตร
4,484
พิษณุโลก
12,185
ภูเก็ต
7,187
มหาสารคาม
10,224
มุกดาหาร
3,054
ยะลา
2,438
ยโสธร
4,065
ระนอง
967
ระยอง
66,745
ราชบุรี
13,629
ร้อยเอ็ด
12,081
ลพบุรี
9,720
ลำปาง
15,464
ลำพูน
7,512
ศรีสะเกษ
9,863
สกลนคร
8,322
สงขลา
19,169
สตูล
1,784
สมุทรปราการ
133,084
สมุทรสงคราม
3,349
สมุทรสาคร
31,781
สระบุรี
22,039
สระแก้ว
5,431
สิงห์บุรี
3,026
สุพรรณบุรี
9,739
สุราษฎร์ธานี
11,453
สุรินทร์
12,046
สุโขทัย
5,723
หนองคาย
4,513
หนองบัวลำภู
3,881
อำนาจเจริญ
2,900
อุดรธานี
15,641
อุตรดิตถ์
4,732
อุทัยธานี
2,608
อุบลราชธานี
16,114
อ่างทอง
4,308
เชียงราย
10,792
เชียงใหม่
29,450
เพชรบุรี
5,645
เพชรบูรณ์
8,967
เลย
5,820
แพร่
6,665
แม่ฮ่องสอน
842
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
อายุ
ภาค
background_footer