JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธนาคาร (Telesales)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ - ปฏิบัติงานในออฟฟิศ - ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคิน (จำกัด) มหาชน
เงินเดือน มีรายได้ประจำ + คอมมิชชั่น + โบนัส
22 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ