ธนาคารเกียรตินาคิน (จำกัด) มหาชน
เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกิจ ด้านสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อ SME
สวัสดิการ
  • มีรายได้ประจำ
  • โบนัส
  • คอมมิชชั่น
  • เบิกค่ารักษาพยาบาล
  • ท่องเที่ยว
  • สวัสดิการอื่น ๆ ของธนาคาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ธนาคารเกียรตินาคิน (จำกัด) มหาชน
อาคารไทยซัมมิตชั้น21 ถนนเพชรบุรีตีดใหม่ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและAirport link)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่