JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย(จังหวัดอุบลราชธานี,ร้อยเอ็ด,หนองบัวลำภู)
การวางแผน • การวางแผนเยี่ยม (Visit plan) ร้านค้าปลีก ตามเป้าขายและเป้าสินค้า การบริหารแผนการดำเนินงาน • เปิดการขายสินค้าและจัดเก็บเงินสดทันทีหลังจากจบการขายรายวัน • บริหารเป้าขายรายเดือนและรายวัน...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 62
2 . Business Application support (SAP FI-CO)
หน้าที่และความรับผิดชอบ •ดูแลสนับสนุนระบบงานการวางแผน การจัดทำงบการเงินรวม •ควบคุมและทดสอบระบบก่อนการนำมาใช้จริง •ตรวจสอบและพัฒนาระบบที่ดูแล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น •ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน 22,000-28,000
17 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหาร (ช่องทาง TT )
• ดูแลยอดการขายของตัวแทนจำหน่าย ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท • สร้างความสัมพันธ์ตัวแทนจำหน่าย เพื่อรับฟังประเด็นทางการขายและการตลาด • ดูแลและสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ล...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 62
4 . พนักงานขาย(จังหวัดเชียงใหม่)
การวางแผน • การวางแผนเยี่ยม (Visit plan) ร้านค้าปลีก ตามเป้าขายและเป้าสินค้า การบริหารแผนการดำเนินงาน • เปิดการขายสินค้าและจัดเก็บเงินสดทันทีหลังจากจบการขายรายวัน • บริหารเป้าขายรายเดือนและรายวัน...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 62
5 . ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า(ธุรกิจด้านโลจิสติกส์)
-การควบคุมการให้บริการลูกค้า ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ -การกำหนดแผนงาน รวมถึงตัวชี้วัดการให้บริการให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท และความต้องการของลูกค้า -การพัฒนาบุคลากรและกา...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 62
6 . พนักงานจัดซื้อ (วุฒิ ปวส.) ด่วนมาก !!!
- บริหารจัดการงานจัดซื้อและธุรการให้ถูกต้องตามข้อกำหนด เงื่อนไข และเป็นไปอย่างมีประสิทธิ - ควบคุมการจัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานทั้งงานด้านจัดซื้อและธุรการ - ควบคุมงบประมาณและยึดแนวทางดำเน...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ !!!รับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ และค่าใช้จ่าย - จัดทำชุดเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงิน - จัดทำรายละเอียดประกอบการบันทึกบัญชี - จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อ และ...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 62
8 . Trade Marketing Manager/Supervisor ด่วนมาก
-Work with Brands and Sales Dept to ensure business unit volume and profit objectives are met -Develop consumer, customer and channel insights -Develop and deliver channel vision, objectives, strate...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 62
9 . พนักงานขาย(จังหวัดชัยนาท,ฉะเชิงเทรา)
การวางแผน • การวางแผนเยี่ยม (Visit plan) ร้านค้าปลีก ตามเป้าขายและเป้าสินค้า การบริหารแผนการดำเนินงาน • เปิดการขายสินค้าและจัดเก็บเงินสดทันทีหลังจากจบการขายรายวัน • บริหารเป้าขายรายเดือนและรายวัน...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 62
10 . Assistant Brand Manager (Alcohol / Non Alcohol)
1. Investigating market trend, consumer demand and market competition 2. Initiating and executing marketing activities including event & sponsorship, promotion,premium, POSM, PG and online campaign i...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ