เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานปฏิบัติการครัว
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2. ทดลองและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนา 3. สามารถทำอาหารและเข้าครัวเป็น 4. ศึกษาแนวโน้ม(Trend)ของอาหารเพื่อมีส่วนร่วมใน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
2 . นักวิเคราะห์(ระบบขนส่ง)
-การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การบริการกับลูกค้าอย่างเหมาะสม -การวางแผนและให้บริการตามความต้องการของลูกค้า -การพัฒนาการให้บริการเพื่อให้บริษัทมีความได้เปรียบในด้านธุรกิจ -งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน N/A
16 พ.ย. 61
3 . ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า(ธุรกิจด้านโลจิสติกส์)
-การควบคุมการให้บริการลูกค้า ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ -การกำหนดแผนงาน รวมถึงตัวชี้วัดการให้บริการให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท และความต้องการของลูกค้า -การพัฒนาบุคลากรและกา...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน N/A
16 พ.ย. 61
4 . พนักงานธุรการและจัดซื้อ (วุฒิ ปวส.) ด่วนมาก !!!
- บริหารจัดการงานจัดซื้อและธุรการให้ถูกต้องตามข้อกำหนด เงื่อนไข และเป็นไปอย่างมีประสิทธิ - ควบคุมการจัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานทั้งงานด้านจัดซื้อและธุรการ - ควบคุมงบประมาณและยึดแนวทางดำเน...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน N/A
16 พ.ย. 61
5 . Carriage Rate Section Manager(ผู้จัดการส่วนอัตราค่าขนส่ง)
- ดูแลการว่าจ้างกำลังขนส่ง รวมถึงวิเคราะห์ค่าขนส่ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ตรวจสอบกระดานราคาขนส่งในระบบ SAP ให้ครบถ้วนถูกต้อง และควบคุมการจัดทำหนังสืออนุมัติค่าขนส่ง ...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน N/A
16 พ.ย. 61
6 . PC Supervisor รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบสินค้าบน Shelf ให้มีความพร้อมขายตลอดเวลา ตามมาตราฐานที่กำหนดใน Plan o gram(POG) -ติดตามและตรวจสอบรายการส่งเสริมการขายกับทางห้าง และร้านค้าท้องถื่น ให้บรรลุผลสำเร็จ -เพื่อเพิ่มทักษะและความร...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน N/A
16 พ.ย. 61
7 . Trade Marketing Manager/Supervisor ด่วนมาก
-Work with Brands and Sales Dept to ensure business unit volume and profit objectives are met -Develop consumer, customer and channel insights -Develop and deliver channel vision, objectives, strate...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน N/A
16 พ.ย. 61
8 . พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ดูแล ปรับปรุง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในไลน์ผลิต -จัดทำรายงานข้อมูลทางวิศวกรรม ถ่ายภาพ ถ่ายทำวีดีโอ สำรองข้อมูลด้านวิศวกรรม

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
16 พ.ย. 61
9 . ช่างไฟฟ้า
- ควบคุมงานดูแลงานติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าสำหรับการทดลองและวิจัยพัฒนา - เตรียมความพร้อมและดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ทดลองและที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย - จัดทำข้อมูลและมาตรฐานด้านเทคนิคทางไฟฟ้า เพ...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลงและขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 พ.ย. 61
10 . Assistant Brand Manager (Alcohol / Non Alcohol)
1. Investigating market trend, consumer demand and market competition 2. Initiating and executing marketing activities including event & sponsorship, promotion,premium, POSM, PG and online campaign i...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน N/A
16 พ.ย. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ