บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 85 ปี มีพนักงานกว่า 7,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินทิป
 • - ค่าล่วงเวลา (OT)
 • - เงินปันผลประจำเดือน (Service charge)
 • - ส่วนลดร้านอาหารในเครือ
 • - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • - สัมมนาประจำปี
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
Contacts
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ
999 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
See Map